Radicalisering van jongeren is niet op te lossen met zachte heelmeesters

Opinie | Commentaar

Jongeren hebben steeds minder vertrouwen in de overheid. Jongerenwerkers maken zich zorgen over de polarisatie onder deze leeftijdsgroep, die toeneemt nu de ene op de andere crisis volgt. Jongeren zijn gebaat bij een hecht sociaal vangnet dat hen behoedt voor radicalisering.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.