Zendingskerk Ermelo 150 jaar

$localValues.name
ERMELO – De Zendingskerk in Ermelo bestaat 150 jaar. De gemeente viert dat tot en met pinksterzondag. De kerk is onderdeel van de plaatselijke hervormde gemeente en kenschetst zich als een oecumenische geloofsgemeenschap. Foto RD, Henk Visscher Henk Visscher

De Zendingskerk in Ermelo bestaat 150 jaar. Vorige week gingen de jubileumactiviteiten van start. Behalve een tentoonstelling over de geschiedenis van de kerk zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Op 23 mei, eerste pinksterdag, vindt de afsluitende jubileumdienst plaats.

De Zendingskerk is een oecumenische geloofsgemeenschap van ongeveer 400 leden die deel uitmaakt van de hervormde gemeente Ermelo. De zendingskerk is niet wijkgebonden en heeft een unieke identiteit, die onder meer wordt gekenmerkt door het geven van ruimte aan de ander en door niet dogmatisch te zijn.

De kerk wordt ook wel Witteveengemeente genoemd, naar de stichter ervan: ds. Hermanus Willem Witteveen (1815-1884). Ds. Witteveen stond sinds 1846 in Ermelo. Omdat hij vernieuwingen in de gemeente wilde aanbrengen, werd hij begin 1859 geschorst. Vanaf april van dat jaar hield ds. Witteveen diensten bij hem thuis. In datzelfde jaar liet hij de Zendingskerk aan de Harderwijkerweg bouwen. Op het Zendingskerkhof achter de kerk ligt ds. Witteveen begraven.


Jubileumbundel Duinzichtkerk

De Duinzichtkerk in Den Haag heeft deze maand het boek ”Baken in de wijk” uitgegeven. Op 13 april 1935, 75 jaar geleden, werd de kerk in gebruik genomen.

In 1935 was de kerk aan de Van Hogenhoucklaan in de toen nieuwe wijk Benoordenhout bestemd voor de hervormde gemeente. In de jaren 60 kerkte ook de gereformeerde kerk in het gebouw. Nadat het fusieproces was afgerond, werd het kerkgebouw opgenomen in de protestantse wijkgemeente Duinzichtkerk-Vredeskapel.

De jubileumbundel besteedt aandacht aan het kerkgebouw, de wijk en de protestantse gemeente. De redactiecommissie koos voor een menselijke insteek: enkele hoofdstukken tekenen het pastoraat, het diaconaat, de oecumene in de wijk, alsook de contacten met de diaconessen van het naastgelegen Bronovoziekenhuis. Een groot aantal mensen heeft bijgedragen aan de bundel. Van minister Donner, voormalig voorzitter van de plaatselijke kerkenraad, is een bijdrage opgenomen over kerk en toekomst.

Het boek van 96 bladzijden is uitgegeven bij De Nieuwe Haagsche en is verkrijgbaar via de Duinzichtkerk, duinzichtkerkvredeskapel.nl.


Kerk Babyloniënbroek 400 jaar

„We hebben wat jonge gezinnen in het dorp. De kerkenraad vergrijst evenmin. Er worden nu weer een paar woningen gebouwd. We zien toekomst.” Dat zegt ouderling-kerkrentmeester A. Vos van de hervormde gemeente Babyloniënbroek over het jubileum van de kerk. Het kerkgebouw in het dorpje bij Aalburg bestaat 400 jaar.

De gemeente van Gereformeerde Bondssignatuur vierde afgelopen weekeinde het jubileum. Gemeenteleden en belangstellenden voeren zaterdag over de Linge en bezochten een glasblazerij in Leerdam.

In de dankdiensten van zondag gingen ’s morgens kerkelijk werker J. L. den Toom en ’s middags drie oud-predikanten van de gemeente voor.

De kerk biedt plaats aan circa 175 kerkgangers. Zondag konden de diensten door het opstellen van tenten rond het gebouw door ongeveer 300 personen worden gevolgd. De dag stond in het teken van Psalm 119:90: „Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht.” Met dezelfde tekst werd anderhalve eeuw geleden het 250-jarig bestaan herdacht.

Volgens Vos speelt de kerk een centrale rol in het Brabantse dorp. „Het vervult samen met de school een sociale functie. Het dorp is zo klein: we hebben elkaar nodig. Van de 400 inwoners zijn er ongeveer 240 lid van de kerk. Al komen ze jammer genoeg niet allemaal naar de erediensten. ’s Morgens zitten er zo’n 75 mensen in de kerk, ’s middags 40 tot 50. We houden nog altijd twee keer per zondag een dienst; heel bijzonder voor zo’n kleine gemeenschap.”

De gemeente heeft de pastorie moeten verkopen. Een eigen predikant heeft ze niet meer. „Maar het Woord blijft klinken”, aldus Vos.


Kerkfusie in Metslawier en Niawier

De hervormde gemeente van Metslawier-Nijawier en de gereformeerde kerken te Metslawier en te Nijawier zijn zondag gefuseerd tot protestantse gemeente Metslawier-Niawier. De ondertekening van de fusieakte vond plaats in de gereformeerde kerk van Metslawier.

De samenwerking tussen de kerken in Noord-Friesland kreeg in 1999 gestalte door het vormen van een federatieve gemeente.

Momenteel telt de gefuseerde gemeente ongeveer 800 leden. Ds. H. Veltman is daarvan predikant. De gemeente telt vier kerkgebouwen: twee in elk dorp. Bij toerbeurt wordt er in die gebouwen gekerkt.


Kerken in Sneek in de steigers

De Oosterkerk en de Martinikerk in Sneek staan in de steigers. De restauratie van de eerste kerk moet voor Pinksteren klaar zijn. De oplevering van de gerestaureerde Martinikerk staat gepland in juli.

Van de Martinikerk krijgt het exterieur voor drie ton een opknapbeurt. De goten van de kerk worden vervangen en er wordt gevoegd en geschilderd, vertelt kerkrentmeester H. de Jong, die de bouwkundige zaken van de protestantse gemeente Sneek behartigt. Vanaf mei komen de zuidelijke gevel en de toren aan de beurt. De stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland is nauw betrokken bij deze restauratie, die grotendeels met subsidies wordt betaald.

Van de Oosterkerk wordt het interieur voor twee ton aangepakt. De niet-monumentale preekstoel en de ouderlingenbanken verdwijnen en maken plaats voor een moderner meublement. Er komt nieuwe vloerbedekking en er wordt geschilderd. Verder wordt de entree uitgebreid en krijgen de bestrating en het parkeerterrein een opknapbeurt.

Alleen de Oosterkerk moet tijdelijk de deuren sluiten. Voor diensten wordt uitgeweken naar de Zuiderkerk en de Martinikerk.

Grondvlak bevat nieuws uit plaatselijke gemeenten. Heeft u tips? Stuur een bericht naar grondvlak@refdag.nl of naar Reformatorisch Dagblad, t.a.v. kerkredactie, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn.