Sterke groei aantal jongeren in jeugdzorg

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer spreekt met jongeren, beeld ANP, Remko de Waal.

Het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg is in krap twee decennia enorm gestegen.

Maakte in 2000 nog slechts één op de 27 jongeren (tussen de nul en zeventien jaar oud) gebruik van enigerlei vorm van jeugdhulpverlening, in 2018 was dat gestegen tot één op de acht.

Marloes Kleinjan, hoogleraar in Utrecht en deskundige op het terrein van mentale gezondheid van jongeren, noemde deze getallen maandag in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. De bijeenkomst ging over ”Kansen en belemmeringen voor jongeren” en was een initiatief van CU-Kamerlid Eppo Bruins.

Kleinjan haalde haar cijfers uit het rapport ”Het groeiend jeugdzorggebruik”, dit jaar gepubliceerd door het Nederlands Jeugdinstituut. Ze laten volgens haar zien dat een deel van de jongeren in Nederland het moeilijk heeft en met name worstelt met een groeiend gevoel van stress.

Dat benadrukten ook andere deskundigen tijdens het rondetafelgesprek. Factoren die hierbij een rol spelen zijn opgelopen studieschulden, moeite om een vaste baan te vinden en het te weinig beschikbaar zijn van betaalbare woningen, stelde SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

In een deze zomer gepubliceerd rapport signaleerde de SER dat de sociale omgeving van jongeren vaak hoge verwachtingen van hen koestert en dat zij het zwaar vinden om daaraan te voldoen. „Bovendien maken zij zich zorgen over het klimaat en over hun digitale vingerafdruk”, stelde Eveline Crone, ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden.