Kamer wil straf op homogenezing

beeld ANP, Remko de Waal

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moet aan de slag met een wetsvoorstel waarin therapieën of handelingen waarmee gepoogd wordt homo’s van hun geaardheid te genezen strafbaar worden gesteld.

En motie waarin VVD, D66, GroenLinks en PvdA de regering opriepen met een dergelijk wetsvoorstel te komen, kreeg dinsdagmiddag ruime steun. Behalve de indienende partijen stemden ook SP, Partij voor de Dieren, DENK en 50PLUS voor.

Twee weken geleden diende VVD-Kamerlid Yesilgöz de motie in. Ze deed dat tijdens het debat over de Nashvilleverklaring. Daags daarvoor hadden D66 en GroenLinks in een debat met minister De Jonge (VWS) over huiselijk geweld en kindermishandeling ook al in een motie om het strafbaar stellen van homogenezing gevraagd. Zij maakten echter een voorbehoud: een wetsvoorstel zou pas nodig zijn wanneer uit een in opdracht van de regering uit te voeren onderzoek zou blijken dat in Nederland nog steeds genezingstherapieën worden aangeboden.

Yesilgöz vond die kanttekening overbodig en vroeg onmiddellijk om een wet. Het bestaan van genezingspraktijken was volgens haar in recente tv-uitzendingen reeds afdoende aangetoond.

Vorige week hielden alle partijen hun moties over de strafbaarstelling aan. Een D66/PvdA-motie waarin de regering werd gevraagd het vóórkomen van genezingspraktijken te onderzoeken kwam toen wel in stemming en werd met een ruime meerderheid aangenomen. Overigens gebeurde dat tegen de zin van De Jonge, die het onderzoek voorbarig vond.

Vrijdag besloten VVD en D66/PvdA hun moties over strafbaarstelling in elkaar te schuiven, waarna ook GroenLinks aanhaakte. Bij de stemmingen van dinsdag 28 mei behaalde deze motie dus eveneens een royale meerderheid. Ook deze motie was trouwens door het kabinet ontraden, en wel door Grapperhaus. Hij betoogde in het debat over de Nashvilleverklaring dat het wetboek van strafrecht al artikelen bevat over strafbare dwang. „Ons strafrecht is behoorlijk rijk. Het heeft goede delictsomschrijvingen die het mogelijk maken om zo’n zaak succesrijk te vervolgen als het echt discriminatoir of dwang is wat er speelt”, hield hij de Kamer voor.

Zijn voorstel om de motie aan te houden, met de Kamer te „loeren” op een dwangzaak en dan samen het beloop van de strafzaak af te wachten, kon VVD, D66, GroenLinks en PvdA echter niet vermurwen.

Overigens schetst de motie geen tijdpad. De indieners spreken zich ook niet uit over een datum waarop zij willen dat het wetsvoorstel naar de Kamer komt.