Geen steun voor motie van wantrouwen over Marrakesh

Thierry Baudet van Forum voor Democratie tijdens het debat in de Tweede Kamer over het Marrakesh migratiepact. beeld ANP

Een motie van wantrouwen, ingediend door FvD-leider Baudet, kreeg dinsdagavond in de Tweede Kamer geen meerderheid.

Alleen FvD en de PVV stemden voor de motie. Baudet diende zijn motie van wantrouwen al in de eerste termijn van het debat over het pact van Marrakesh in. Zoiets is aan het Binnenhof ongebruikelijk; fracties dienen gewoonlijk pas moties in nadat zij het antwoord van de regering hebben afgewacht en gehoord.

Baudet motiveerde zijn actie met de redenering dat ook het kabinet een standpunt over Marrakesh heeft ingenomen „zonder eerst de Tweede Kamer te consulteren”. CDA-Kamerlid Van Toorenburg vond dat laatste normaal. „Het motto is toch altijd: de regering regeert, de Kamer controleert? Het kabinet móét zélf een standpunt innemen.”

In het pact van Marrakesh staat onder meer hoe de migratie in goede banen kan worden geleid. Hoewel het pact niet-bindend is vrezen FvD en PVV dat migranten later bij de rechter alsnog aanspraak kunnen maken op verblijf door een beroep te doen op het pact.

Aan belangstelling voor het Kamerdebat was geen gebrek, de publieke tribune zat vrij vol. Een toeschouwer gehuld in een geel hesje op de publieke tribune is door de politie naar buiten geleid. Dergelijke steunbetuigingen zijn op de tribune niet toegestaan.