Ook particulier die voor 2013 zonnepanelen kocht kan btw terugvragen

Als particulier heeft u, al vanaf 2013, recht op teruggaaf van btw bij de aanschaf van zonnepanelen. Echter, sinds kort geldt dat recht ook op al eerder gekochte panelen.

Het zogenoemde arrest-Fuchs van het Europees Hof van Justitie van 20 juni 2013 deed destijds in de fiscale wereld veel stof opwaaien. Daarin stelde het Europees Hof vast dat een particulier die zonnepanelen aanschaft voor langere duur elektriciteit gaat leveren aan de energieleverancier. Daarmee is de particulier aan te merken als btw-ondernemer.

Praktijk

Daarom kan een particulier de btw op zonnepanelen terugvragen. Vervolgens kon er direct ontheffing worden aangevraagd van administratieve verplichtingen omdat er geen btw verschuldigd is op de levering van elektriciteit op grond van de kleineondernemersregeling. Inmiddels is deze praktijk, niet in de laatste plaats op advies van leveranciers, gangbaar.

Schatkist

Ook aan de Tweede Kamer ging dit arrest niet voorbij. Een aantal leden vond dat het de schatkist veel geld kostte. De toenmalige staatssecretaris was het daarmee eens, maar zag geen mogelijkheden om dat tegen te gaan. De btw is immers een Europese regeling, en aanpassing daarvan is niet zomaar te realiseren.

De Kamerleden stelden ook vragen over de reikwijdte en de terugwerkende kracht van het arrest. De staatssecretaris stelde daarop dat er van terugwerkende kracht van het besluit geen sprake was en dat recht dus niet gold voor particulieren die al voor 20 juni 2013 zonnepanelen aanschaften.

Onjuist

Die lezing blijkt nu onjuist. Eind vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat „voor eigenaren van zonnepanelen geen wettelijke termijn geldt voor het indienen van een verzoek om uitgenodigd te worden tot het doen van een aangifte (uitnodigingsverzoek), wanneer zij –per saldo– geen btw zijn verschuldigd over het tijdvak (kwartaal) waarin zij de zonnepanelen hebben aangeschaft.”

Met andere woorden: ook voor zonnepanelen die voor 20 juni 2013 zijn aangeschaft, bestaat er recht op btw-teruggaaf.

Dus u heeft bijvoorbeeld in mei 2011 (het tweede kwartaal) zonnepanelen laten installeren en daarvoor een factuur met btw ontvangen. U heeft echter nooit een teruggaafverzoek gedaan voor de btw die u voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen betaalde. Evenmin heeft u een uitnodigingsverzoek ingediend bij de Belastingdienst voor het doen van een btw-aangifte over dat tijdvak.

Belastinginspecteur

In dat geval kunt u de belastinginspecteur nu alsnog verzoeken om uitgenodigd te worden om een btw-aangifte over het tweede kwartaal van 2011 te doen. De inspecteur is vervolgens verplicht om u een redelijke termijn, ongeveer een maand, te geven om die aangifte te doen. Daarbij verzoekt u om teruggaaf van de door u betaalde btw over het tweede kwartaal van 2011, omdat in dat kwartaal ook het recht op teruggaaf is ontstaan.

Zo heeft u, met terugwerkende kracht, nog meer plezier van uw jaren gele- den aangeschafte zonne- panelen.

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl