Bedrijfsadviseur helpt boer om aan de juiste knop te draaien

Rondom de boer
Adviseur Vic Boeren (r.) in gesprek met melkveehouder Leo van Eenennaam in Grijpskerke. beeld Niek Stam
3

Vic Boeren adviseert agrariërs. „Boeren zijn tegenwoordig goed opgeleid”, zegt hij. „Via vakbladen en internet vergaren ze veel kennis. Maar gaat het specifiek om de toepasbaarheid op hun eigen bedrijf, dan is goede raad welkom. Het is allemaal heel complex geworden.”

Korte tijd werkte Vic Boeren nog in overheidsdienst, bij wat toen de Dienst Landbouwvoorlichting heette. Als consulent rundveehouderij. „Bij mijn sollicitatie in 1989 werd me gevraagd hoe ik er tegenaan keek dat de landbouwvoorlichting werd geprivatiseerd. Ik zou commercieel moeten gaan werken. Nou, zei ik, dat maakt niets uit, goed advieswerk is ook iets waard. De boer moet natuurlijk wel die meerwaarde zien.”

Zijn werkgever heet tegenwoordig DLV Advies. Boeren is specialist financieel management. Zijn werkgebied is Zeeland en West-Brabant.

In de naam DLV Advies zit nog de afkorting van de overheidsdienst, die een belangrijke rol speelde bij de opbloei van agrarisch Nederland na de Tweede Wereldoorlog. „Consulenten gaven kennis door, informeerden over regelgeving, introduceerden innovaties en hadden ook een sociale functie. Ze waren present bij alle agrarische vergaderingen in hun rayon.”

De tijden zijn veranderd. „De consulent kwam langs voor zaken waarvoor een boer ons vandaag niet meer raadpleegt. Bijvoorbeeld: welk maïsras moet ik zaaien? Met de rassenlijst kan de boer zelf zijn keuze. Vakkennis heeft hij, alleen zijn de vraagstukken ingewikkelder geworden. Hoe houd ik m’n inkomen overeind? Hoe zit het met vergunningen? Er is zo’n wirwar aan regels vandaag de dag, Draaien aan de ene knop op je bedrijf kan consequenties hebben op een andere plek. Daar kan een boer wel enige hulp bij gebruiken, zeker bij uitbreidingsplannen of bedrijfsovername.”

Boerenzuivel

Leo van Eenennaam heeft met echtgenote Jomien en zoon Lennard een melkveehouderij in Grijpskerke, niet ver van Middelburg. Een deel van de melk verwerken ze tot yoghurt, vla, boter of karnemelk, die in 25 (boerderij)winkels en supermarkten, verspreid over Zeeland, te koop is onder het label Hoogelandse Boerenzuivel. DLV Advies dacht mee bij de overstap naar melken met robots en de bouw van een nieuwe stal.

„Al eerder hadden we contact voor onze bemestingsplannen,” zegt Van Eenennaam. „DLV Advies is onafhankelijk en kijkt kritisch naar de financiële cijfers. Daarnaast kan de adviseur, anders dan een boekhouder, vanuit zijn landbouwkundige kennis ook de vertaalslag maken naar de praktische bedrijfsvoering.”

Dat kwam volgens de veehouder opnieuw van pas toen hij kort na de bouw van de stal onverwachts zijn veestapel moest inkrimpen, vanwege de fosfaatwetgeving. „Dankzij onze zuivelverwerking halen we nog genoeg rendement, maar het was wel spannend”, zegt hij.

Duidelijkheid

Adviseur Boeren maakt het soms anders mee. „Ik geef duidelijkheid als het niet goed gaat. Sommige boeren hebben het zwaar. De melkprijs is nog vrijwel hetzelfde als toen ik begon, de marge tussen kostprijs en opbrengst is veel kleiner. De boer moet meer en efficiënter produceren. Dan is er, wat gechargeerd, net genoeg over om van te leven. Veel vermogen zit in het bedrijf. Tijdig bijsturen en innovatief zijn, dat is belangrijk. Dan blijven er kansen.”

serie Rondom de boerderij

Een serie van acht artikelen over bedrijven en beroepen die afhankelijk zijn van de landbouw. Deel 2: de bedrijfsadviseur.