Veerse SGP blijft bij besluit koopzondag ondanks protest achterban

In Westkapelle, gemeente Veere, mogen de winkels al elke zondag open. Straks ook in Oostkapelle, Koudekerke en Vrouwenpolder. beeld ANP, Robert van den Berge

Ruim 1800 bezwaren uit de achterban en brieven van zes kerkenraden mochten niet baten. De SGP-ChristenUnie Veere staat nog steeds achter haar besluit om de koopzondag te verruimen. „We staan voor een ethisch dilemma.”

De reacties op het coalitiebesluit ziet de fractie zelfs als „steun” voor deze keus. „Met het compromis zorgen we dat de wens van onze achterban nog voor een deel in de praktijk wordt gebracht. De winkels blijven in zes kernen immers op zondag gesloten”, zo staat in een vrijdag verspreide persverklaring. Maandag spreekt de raad over het plan. Een definitief besluit volgt naar verwachting deze maand nog. Tot nu toe mogen in Veere alleen in dorpen aan de kust elke zondag de winkels open. Na een roerige coalitievorming zeiden drie van de vier SGP’ers eind september al ja tegen 52 koopzondagen in Oostkapelle, Koudekerke en Vrouwenpolder. Eén SGP-raadslid stemde uit principe tegen.

2018-10-06-BIN1-koopzondag-5-FC_webReconstructie: hoe Zeeuwse SGP’ers voor meer koopzondagen stemden

Vanuit de achterban kwam veel protest. Oostkapellenaar Frans Zwemer, die zelf na 50 jaar zijn SGP-lidmaatschap opzegde, haalde met een petitie 1825 steunbetuigingen binnen. Handtekeningenlijsten lagen ter ondertekening ook in de gereformeerde gemeente van Aagtekerke, Meliskerke en Oostkapelle – gemeenten waarvan ook SGP-raadsleden lid zijn. Net als de gereformeerde gemeente van Westkapelle en Middelburg-Centrum en de protestantse gemeente in Koudekerke vroegen zij het gemeentebestuur per brief het besluit terug te trekken.

Ethisch dilemma

Volgens de fractie vatten die brieven „kernachtig samen waar ook de SGP voor staat: volledige zondagsrust.” Maar, schrijft SGP-CU, de politieke realiteit is anders en complex. De raadsleden staan daardoor voor een „ethisch dilemma.” Bij een principiële tegenstem zou er zeer waarschijnlijk een volledige zondagsopenstelling in de hele gemeente volgen. Instemmen met een compromis om zo veel mogelijk kernen te vrijwaren van de koopzondag, vindt de SGP eveneens niet wenselijk.

Toch kiezen drie van de vier SGP-fractieleden nog altijd voor dit compromis. Reden: door de uitbreiding met drie dorpen blijven er zes andere gevrijwaard van volledige zondagsopenstelling. „De fractie heeft gekozen om te strijden voor zo veel mogelijk winkelsluiting op zondag.”

De verklaring ervaart Maurits de Boer, voorzitter van de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Oostkapelle, niet als steun. „Met dit besluit blijven onze bezwaren staan. Zakelijk gezien lijkt dit een mooi compromis. Maar Gods dag blijft Gods dag. Mijns inziens kun je met de Bijbel nooit onderhandelen. Ook niet om een bepaald gebied veilig te stellen van de koopzondag.”

Hij wijst op de problemen die jongeren uit de achterban door het besluit kunnen krijgen met een bijbaan. „Als zij aangeven niet op zondag te willen werken, zegt de baas straks: jullie partij heeft voor openstelling gezorgd. Hoe moeten zij dit uitleggen?”