Varkens in Nood wil verbod op mestkelders

Actiegroep Varkens in Nood wil af van de mestkelders onder stalvloeren. Nieuwe stallen zouden zulke kelders niet meer moeten hebben en boeren zouden moeten zoeken naar innovatieve en diervriendelijke alternatieven, vindt Varkens in Nood.

Jaarlijks zakken honderden dieren door een stalvloer. Ze verdrinken in hun eigen mest of stikken in de giftige gassen. Volgens de actiegroep moest de brandweer vorig jaar gemiddeld bijna vijf keer per week uitrukken om dieren te redden uit mestkelders.

Instorting is overigens niet het enige probleem van mestputten, aldus Varkens in Nood. De combinatie van poep en urine vormt grote hoeveelheden ammoniak. Dit veroorzaakt luchtwegproblemen bij dieren en mensen en leidt tot overlast voor omwonenden en verzuring van de omgeving. Daarnaast vergroten ammoniak en andere mestgassen het risico op stalbranden, explosies en verstikking.

Directeur Frederieke Schouten van Varkens in Nood noemt het huidig systeem onhoudbaar. „Dieren huisvesten op roosters boven een gevaarlijke kelder gevuld met hun eigen uitwerpselen is dieronvriendelijk, milieuonvriendelijk en niet toekomstbestendig.” De organisatie vindt dat landbouwminister Carola Schouten moet toewerken naar een verbod.