„Vaker testen in verpleeghuizen”

Bezoek in een verzorgingstehuis in coronatijd. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Het kabinet gaat wekelijks testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen. Dat kondigde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag aan tijdens de landelijke persconferentie over het coronabeleid.

Het OMT, het team van experts waar het kabinet zich op baseert, had eerder dinsdag geadviseerd om wekelijks te testen bij alle bewoners en werknemers van een verpleeghuis als er sprake is van een besmetting of uitbraak. Dat zal volgens de minister dan doorgaan „totdat de besmetting is teruggedrongen.”

Het kabinet overweegt ook om medewerkers en bewoners preventief te gaan testen als het aantal besmettingen in de directe omgeving van de instelling toeneemt. Maar eerst moet onderzocht worden wanneer er dan preventief getest moet worden en of er voldoende capaciteit is.

Verder wil het kabinet medewerkers beter gaan trainen om verspreiding in verpleeghuizen te voorkomen. Ze moeten symptomen beter gaan herkennen. Ook moeten medewerkers op een locatie met besmetting mondkapjes gaan dragen.

Uit recent onderzoek blijkt dat het coronavirus zich in verpleeghuizen ongemerkt kan verspreiden. Symptomen van het coronavirus bleken niet altijd even duidelijk zichtbaar of werden niet altijd herkend. Daarom wilde het OMT het beleid aanpassen.

Op dit moment worden bewoners van verpleeghuizen getest zodra ze klachten hebben, maar dat is niet altijd eenvoudig vast te stellen bijvoorbeeld bij mensen met ernstige dementie. Systematisch testen werd tot dusver afgeraden. De Jonge spreekt van „voortschrijdend inzicht.”

Toen de pandemie in het voorjaar uitbrak, werden verpleeghuizen volledig van de buitenwereld afgesloten. Bezoek mocht niet meer langs komen. „Zo’n rigoureuze maatregel, hoe nodig die toen ook was, die moet je eigenlijk niet meer willen treffen”, aldus De Jonge.

Volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB is het goed dat er in verpleeghuizen voortaan eerder getest gaat worden. In de nieuw aangekondigde maatregelen mist KBO-PCOB de aankondiging van een ventilatiecheck. Manon Vanderkaa van de seniorenorganisatie: „In verpleeghuizen verblijven kwetsbare mensen, daar moet de luchtkwaliteit goed zijn. Het mag niet zo zijn dat bewoners gevaar lopen door ondeugdelijke ventilatiesystemen.”

Ouderenbond ANBO plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid van wekelijkse testen in verpleeghuizen waar een coronabesmetting is aangetroffen.

Volgens de bond is al enige tijd duidelijk dat GGD’en te weinig testcapaciteit en ook te weinig menskracht hebben om de testen uit te voeren. De ANBO zegt al eerder aan de bel te hebben getrokken omdat de gezondheidsdiensten alleen bij hoge uitzondering mensen die niet mobiel zijn, thuis testen.

ANBO zegt wel blij te zijn „dat er eindelijk geluisterd wordt naar haar advies om beschermende middelen in te zetten en frequenter te testen.”