Navigators op het matje bij wethouder om visie homoseksualiteit

De Leidse afdeling van Navigators moet zich verantwoorden vanwege vermeende discriminatie op grond van geaardheid. Foto: het gebouw van de studentenvereniging in Leiden (tweede van links). beeld NSL

De Leidse afdeling van de christelijke studentenvereniging Navigators wacht een gesprek met D66-wethouder Paul Dirkse. Reden: de club „discrimineert” omdat homoseksuele leden niet in het bestuur zouden mogen. Maar dat is niet het geval, zegt NSL.

Niet wenselijk hoe het gaat bij NSL, sprak PvdA’er Suzanne van der Jagt afkeurend, vorige week tijdens een raadsvergadering in Leiden. „Volledig eens”, viel wethouder Dirkse het raadslid bij. „Het kan niet zo zijn dat een persoon op basis van geloof, huidskleur, sekse of gender niet in aanmerking komt voor bepaalde functies. Dat zou echt van de gekke zijn.” En bovendien in strijd met artikel 1 van de Grondwet, stelde hij.

De D66’er beloofde in gesprek te gaan met NSL – met zo’n 300 leden de grootste christelijke studentenvereniging van de stad. Om te horen hoe het precies zit en duidelijk te maken hoe het gemeentebestuur daar over denkt. Over de consequenties waar het PvdA-raadslid voor pleitte –geen gesprekspartner meer, geen ondersteuning vanuit de gemeente– liet hij zich nog niet uit.

Feilbaar

De vraag van de PvdA kwam nadat een intern document op straat kwam te liggen. Het Leids universitair weekblad Mare zette de zestien pagina’s tellende ”Koersbepaling homoseksualiteit” online. Het uitgelekte stuk is vertrouwelijk, vanwege „de gevoeligheid omtrent deze thematiek en het verlangen hier in relatie over te spreken.”

In het document komt Navigators „vanuit een oprecht en feilbaar zoeken en interpreteren” tot de overtuiging dat de Bijbel „een homoseksuele relatie niet als een door God bedoeld alternatief naar voren schuift.”

Voor de studentenvereniging is de visie leidend „dat de Bijbel inzake relatie en huwelijk alleen in positieve bewoordingen spreekt over de relatie tussen man en vrouw, niet positief over seksuele contacten tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.” Tegelijk wil Navigators een plek te zijn waar lhbt’ers „zich geliefd weten.” De vereniging zegt zich daarom actief in te zetten voor „het doorbreken van het stilzwijgen rondom homoseksualiteit en het tegengaan van eenzijdige veroordeling.”

Over en met mensen die een ander visie hebben, wil Navigators „met respect en in verbondenheid” blijven spreken. Het streven is „om zo lang mogelijk samen op te kunnen trekken, in het besef dat we allen broers en zussen in het geloof zijn.”

Handtekening

Van instemming met het document door bestuursleden, zoals de gemeenteraad denkt, is geen sprake. De vereniging staat open voor homoseksuele studenten, stelt het bestuur van NSL. Ook laat het onomwonden weten dat homoseksuele studenten, ook als zij een relatie hebben, elke functie kunnen vervullen binnen de verenigingen.

In het landelijk beleidsdocument staat de koers die de organisatie voor ogen heeft, licht woordvoerder Jan van der Graaff toe. „Studenten kunnen dit zelf opvragen. En als iemand vragen heeft over het onderwerp, komt het document ter sprake. Maar het is absoluut niet zo dat het voor je gezicht wordt geschoven voor een vereiste handtekening.”

Tegelijk vraagt de vereniging van bestuursleden dat zij voorleven wat er in de Bijbel staat. Dat is breder dan alleen homoseksualiteit, stelt Van der Graaff. „Wij geloven dat seksualiteit iets is voor het huwelijk. Daarom vragen we van zowel hetero- als homoseksuele bestuursleden om vanuit die visie te leven. We willen graag studenten die volgen wat Jezus deed. Dat kan alleen als iemand dat zelf laat zien.”

Rector

Mensen die een homoseksuele relatie hebben kunnen in principe bestuurslid worden. „We gaan dan in gesprek over hoe die persoon dat ziet in het licht van de Bijbel. Maar we vragen niet dat hij onze visie deelt.”

Van der Graaff is „niet blij” dat het document over deze „best gevoelige materie” op straat ligt. „Mensen mogen het lezen, maar tegelijk hechten we veel waarde aan het gesprek rondom dit thema, juist om mensen recht te doen.”

Anderhalf jaar geleden moest Navigators al op het matje komen bij de Universiteit Leiden, na geruchten die Mare naar buiten bracht over „discriminatie op grond van geaardheid.” Toen wist de vereniging de rector ervan te verzekeren dat daarvan geen sprake is. Het omstreden document was destijds nog niet openbaar.