Een op de vijf refogezinnen herbergt verslaafde

Drankkeet. beeld RD, Sjaak Verboom

In een op de vijf reformatorische gezinnen kampt iemand met een verslaving. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek naar verslavingsgedrag binnen vier reformatorische kerken.

Het is binnen de kerken moeilijk om te praten over verslavingsproblematiek, constateert Jolande de Vries, onderzoeker van het Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG). In het donderdag gepubliceerde onderzoeksrapport ”Ook onder ons” citeert ze een anonieme deelnemer aan het onderzoek: „Zelf ben ik herstellend van een alcoholverslaving. In 2013 ben ik hiervoor opgenomen geweest in een kliniek. Uiteindelijk wist alleen de dominee hiervan, mijn ouders wilden bijvoorbeeld ook niet dat de andere leden van de kerkenraad hiervan wisten. Op verslaving rust een taboe, vooral in onze kerken, de schaamte is dan te groot.”

DeHoop-4-PuntK-A_webGG doen onderzoek naar verslavingsproblematiek

De Vries voerde het onderzoek naar verslaving op het gebied van drank, drugs, games en pornografie uit in opdracht van het deputaatschap diaconale en maatschappelijk zorg van de Gereformeerde Gemeenten.

Ruim 2500 volwassenen en jongeren vanaf veertien jaar uit de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland deden mee aan het onderzoek. De Vries: „We kregen in korte tijd al veel reacties binnen, we zagen dat het een onderwerp is dat blijkbaar leeft en mensen raakt.”

Het is volgens De Vries moeilijk de cijfers uit het onderzoek te vergelijken met landelijke cijfers, omdat niet op alle gebieden vergelijkbare onderzoeken voorhanden zijn. Op het vlak van roken, drinken en gebruik van softdrugs kan wel een vergelijking worden gemaakt. Deze middelen worden binnen reformatorische kring allemaal gebruikt, maar in mindere mate dan landelijk. Zo zegt 23 procent van de volwassen Nederlandse bevolking „weleens” te roken, terwijl dat onder de respondenten van dit onderzoek 14 procent is. Van de deelnemers aan dit onderzoek geeft 1 procent aan afgelopen 30 dagen softdrugs gebruikt te hebben, landelijk is dat 5 procent. En uit landelijke onderzoeken blijkt dat 12 procent van de mannen en 7 procent van de vrouwen een „zware drinker” is, onder de respondenten van dit onderzoek is dat respectievelijk 7 en 3 procent.

Games en porno

Dat het middelengebruik lager ligt, betekent echter niet dat er geen verslaving voorkomt: in een op de vijf gezinnen is iemand verslaafd, zo blijkt uit de resultaten. „Verslavingsgedrag, zoals bijvoorbeeld game- en pornoverslaving, is eveneens aanwezig.”

Een van de belangrijkste problemen die De Vries signaleert, is het gegeven dat gemeenteleden niet makkelijk met hun problemen naar een ambtsdrager stappen; de drempel wordt als hoog ervaren, 60 procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan „niet tot zeer moeilijk” over de problemen te praten met een ambtsdrager. „Hierdoor hebben ambtsdragers gemiddeld onvoldoende zicht op de problematiek van verslaving en ernstige psychische zorg die speelt binnen hun kerkelijke gemeente.”

Als vervolg op het onderzoek verdiepen de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland zich in de uitkomsten en beraden ze zich op toekomstige activiteiten op dit gebied.

Ds. A. C. Uitslag schreef een boek over een gevoelig onderwerp: wereld­gelijkvormigheid in de gereformeerde gezindte.De wereld diep in het hart

„We begrepen dat Thomas door zijn eenzaamheid extra kwetsbaar was.”In de macht van verslaving

Spanning tussen innerlijk en uiterlijk

2018-05-25-pkOPI1-smartphonegebruik-6-FC-V_webDe volheid van de Geest tegen de leegte van vermaak