Statenvertaling

Statenvertaling

Nadat in 1618 op de Nationale Synode in Dordrecht de opdracht voor een nieuwe vertaling vanuit de grondtekst werd gegeven, waren zes vertalers bijna twintig jaar bezig voor de Statenvertaling van de drukpers kwam.

Alle artikelen met deze tag

Statenvertaling

Statenvertaling en GBS/Jongbloed

Bijbeluitgever Jongbloed heeft alle rechten van de Jongbloed-editie van de Statenvertaling (SV) in december 2021 overgedragen aan de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).

Statenvertaling en kanttekeningen

De eerste druk van de Statenvertaling verschijnt in 1637 bij Paulus Aertsz. van Ravesteyn in Leiden. In opdracht van de Staten-Generaal en de Synode van Dordrecht (1618-1619) werkt een team predikanten tussen 1626 en 1635 aan een vertaling uit de grondteksten van de Bijbel (Hebreeuws en Grieks). Zo’n vertaling is er nog niet; de meeste gereformeerden lezen de Deux-Aesbijbel uit 1561, waarvan het Oude Testament teruggaat op een vertaling van de Lutherbijbel.

De Statenvertaling, die trouw wil blijven aan de oorspronkelijke tekst, wordt niet meteen op grote schaal aangeschaft. Maar als er na 1637 geen Deux-Aesbijbels meer worden gedrukt en de kerken de Statenvertaling invoeren, gaan ook de gezinnen overstag. Rond 1650 is de nieuwe vertaling, die beter aansluit bij het dan gangbare Nederlands, vrij algemeen in gebruik. Soms is de nieuwe Bijbel het enige boek in huis. Opvallend aan de Statenvertaling zijn de vele en uitvoerige kanttekeningen. Die helpen de lezer de tekst beter te begrijpen.

Statenvertaling en Herziene Statenvertaling

Om de kloof tussen de taal van de Statenvertaling en het huidige taalgebruik te overbruggen, werkt een stichting met vertegenwoordigers uit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken aan een herziening van de Statenvertaling. Uitgangspunt is de zeventiende-eeuwse editie, waarbij spelling wordt herzien, oude woorden vervangen en zinsconstructies vereenvoudigd. In 2010 verschijnt de Herziene Statenvertaling.

Statenvertaling online

De Statenbijbel bevat duizenden tekstverwijzingen. Dat betekent soms veel geblader. In juli 2021 lanceerde de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) een Bijbelsite waardoor het doorklikken van tekst naar tekst eenvoudig is.

Statenvertaling app

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) presenteerde in oktober 2016 de app GBSBijbel. Deze app bevat de Statenbijbel met kanttekeningen, is voor iPhone en iPad geschikt en is gratis. Uitgeverij De Banier in Apeldoorn heeft in oktober 2018 een website bij de Bijbel met uitleg (BMU) gelanceerd.