Wie de waarheid verdraagt neemt klokkenluiders serieus

„Julian Assange zit gevangen omdat hij de waarheid openbaarde over onder meer Irak en Jemen. Ook Nederland wilde hem geen politiek asiel verlenen.” Foto: een demonstrant vraagt boven op het parlementsgebouw in het Australische Canberra om de vrijlating van Julian Assange. beeld EPA, Lukas Coch

De vervolging van klokkenluiders ondermijnt de internationale rechtstaat. De Bijbel roept ons op om zuinig op hen te zijn.

Het lijkt steeds meer of we in de omgekeerde wereld leven. Veertig jaar geleden lazen we kinderboeken over jonge christenen in communistisch Rusland. Wie geloofde dat God de wereld gemaakt heeft, werd op school gediscrimineerd, was per definitie onwetenschappelijk en kreeg geen goede baan. Wie daarentegen Darwin en Marx omarmde, maakte carrière. Het oude communisme schiep zijn eigen waarheden.

Tegenwoordig is juist het ”vrije” Westen niet langer vrij. Dissidenten worden niet langer bechermd. Postmodernisme en pragmatisch neomarxisme verenigen zich. De term ”politiek correct” verraadt een totalitaire instelling.

”Klikspaan”

De gedachtenpolitie zit vooral bij het hoger onderwijs. Jaren geleden zei de Amerikaanse journalist William Buckley dat hij de regering van zijn land liever toevertrouwde aan de eerste vierhonderd namen in het telefoonboek van Boston dan aan de professoren van Harvard University.

Vroeger leerden universiteiten studenten dénken, nu wát ze moeten denken. Volgens dr. David Starkey, kenner van de Britse monarchie, zijn we beter af met sluiting van de faculteiten voor menswetenschappen. De Canadese psychiater Jordan Peterson spreekt van een gesubsidieerde machtsmachine die met onderzoeksvrijheid weinig op heeft.

Natuurlijk worden deze klokkenluiders verguisd door de ‘wetenschappelijke’ elite, die haar eigen leerlingen benoemt en vindt dat alleen mensen die voortbouwen op haar gedachtegoed publicaties en benoemingen waardig zijn. Orthodoxe wetenschappers worden slechts gewaardeerd naarmate ze afstand nemen van traditioneel gedachtegoed.

Het is zorgwekkend dat wie misdaden aan het licht brengt, beschouwd wordt als klikspaan. Julian Assange zit gevangen omdat hij de waarheid openbaarde over onder meer Irak en Jemen. Ook Nederland wilde hem geen politiek asiel verlenen.

Wij hebben slechts liberale principes als die onze internationale belangen dienen. Dat weten we al sinds de dagen van de Boerenoorlog en Koninklijke Olie. Onlangs las ik ”Permanent Record”, de levensgeschiedenis van Edward Snowden, de NSA-werknemer die het illegale spioneren door inlichtingendiensten en bedrijven ontmaskerde. In plaats van een medaille kwam er een opsporingsbevel. Bij terugkeer naar de VS wacht hem zeker levenslang.

Geen van de politici die voor het onterecht doden van honderdduizenden mensen verantwoordelijk waren, werden vervolgd. Evenmin de oliebaronnen in Texas en Saoedi-Arabië die grote extra winsten maakten met door oorlog opgedreven prijzen. De ”whistleblowers” (klokkenluiders) die het boven tafel brachten, verkeren in de gevangenis of in ballingschap.

Vaticaan

In de kerken is het niet anders. De rooms-katholieke bisschop Vigano luidde vorig jaar de noodklok over de misbruikcrisis in zijn kerk. Hij liet zien hoe de huidige paus en diens naaste medewerkers verantwoordelijk waren voor het beschermen en zelfs stimuleren van notoire seksmisdadigers. De paus zweeg want zijn vertrouwelingen hadden hem aan de macht gebracht.

Net als bij Assange bleken de berichten van Vigano helemaal betrouwbaar. Niettemin moest hij vluchten en zit hij nog steeds ondergedoken. Voor een dialoog met critici heeft het Vaticaan geen tijd, wel voor jaknikkers op zorgvuldig georkestreerde synodes. Ondertussen heeft paus Franciscus als ruim zeventig kardinalen benoemd (een pauselijk record), om zijn opvolging niet aan het ‘toeval’ of aan de Heilige Geest over te laten.

Profeet Micha

De vervolging van klokkenluiders laat zien dat politiek en kerk zich niet langer moreel aansprakelijk achten. Dit is een bedreiging voor de internationale rechtsstaat en funest voor de integriteit van een kerkverband.

Kerk en wereld scheppen hun eigen waarheden. Doen wij daaraan mee? President Obama vermoordde met drones burgers in Jemen, een land waaraan hij niet eens de oorlog had verklaard. Waar was het protest van Nederland, van SGP of ChristenUnie?

De Bijbel leert dat klokkenluiders zowel lastig als nuttig zijn. De profeet Micha is een voorbeeld (1 Koningen 22). Vierhonderd andere profeten spraken koning Achab naar de mond, maar Micha vond de waarheid belangrijker en... belandde in de gevangenis.

Wie niet bereid is om zijn eigen gedrag onder de loep te nemen, legt klokkenluiders het zwijgen op. Daarmee worden problemen in kerk en samenleving niet opgelost. Dat doet alleen de waarheid.

De auteur is nieuwtestamenticus.