Weerwoord: Zijn christenen tegen Valentijnsdag?

„Valentijnsdag bepaalt ons bij de waarde van goede en zuivere relaties.” beeld ANP, Lex van Lieshout

Komende week hebben we weer een van de jaarlijkse commerciële feesten: Valentijnsdag. Waarschijnlijk zult u hoofdschuddend aan alle kaarten, dozen chocolade en bosjes bloemen voorbijlopen. Het schijnt dat steeds minder Nederlanders de feestdag van Sint-Valentijn nog serieus nemen, maar christenen hebben er sowieso vaak moeite mee gehad. Zou deze dag toch ook iets waardevols voor ons kunnen hebben? Valentijnsdag is ten diepste de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met een cadeau of een kaart. Is daar iets op tegen? Laat u niet afleiden door het feit dat 14 februari de feestdag is van een heilige, Sint-Valentijn. Wij doen niet aan heiligenverering, ook al is het wel passend om God te danken voor mensen zoals Valentijn, die hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Laten we dan ook denken aan hen die dat offer in onze tijd brengen.

JA

De bezwaren tegen Valentijnsdag zijn duidelijk. Het is geen goed feest omdat het vaak wordt gevierd op een manier die niet bij het christelijk geloof past. Sommige mannen geven bijvoorbeeld een kaart aan een liefje in plaats van aan hun eigen vrouw. Jongeren gebruiken het ‘feest’ om elkaar het hoofd op hol te brengen. Soms is het resultaat een kortdurende verkering, al dan niet met seks voor het huwelijk. Veel dingen die in onze wereld worden gepresenteerd als uitingen van ‘liefde’ hebben nu eenmaal meer met ontrouw en begeerte te maken dan met ware liefde.

O ja, en dan het commerciële aspect van dit gebeuren. Voor zover de commercie u zou verleiden tot onverantwoorde uitgaven, kunt u uw geld wel beter gebruiken.

NEE

Toch is dit artikel een pleidooi voor een dag per jaar waarop wij speciaal aandacht hebben voor de liefde tussen mensen. Ook in de Bijbel wordt over deze liefde positief geschreven. Denkt u maar aan Genesis 1-2, Psalm 45 en het Hooglied. De Bijbel leert ons dat het huwelijk een goede zaak is en in ere gehouden moet worden. De huwelijksliefde is een afschaduwing van Gods liefde voor ons, en dus in principe goed, ja heilig. (Het Hooglied kunt u betrekken op de Heere Jezus en Zijn gemeente, maar oorspronkelijk gaat het over de liefde tussen een man en een vrouw.)

Ik richt mij nu eerst tot degenen onder u die getrouwd zijn. Het spreekt niet langer vanzelf dat huwelijken levenslang standhouden. Dat gaat steeds minder gemakkelijk, en dus hebben huwelijken nadrukkelijk onderhoud nodig; noem het een grote beurt. Zoiets kan natuurlijk op elke dag van het jaar gebeuren, zoals uw trouwdag, maar vier die dan ook. Wat extra aandacht voor uw geliefde, midden in de drukte van het leven, kan alleen maar goed zijn!

Het zou echter tragisch zijn als het huwelijk alleen bestond uit verplichtingen. Als u van elkaar houdt, mag u dat ook laten zien, aan anderen maar vooral aan elkaar. Vooral mannen moeten eraan denken opzettelijk liefde te tonen. In de Bijbel valt op dat Paulus tegen getrouwde mannen meer zegt over het liefhebben van hun vrouw dan bijvoorbeeld over het uitoefenen van gezag (Ef. 5:25-33).

DUS

Als het goed is, zijn we elke dag zuinig op ons huwelijk en lief voor onze partner. De komende Valentijnsdag of een ander moment dat u daarvoor bewust kiest, kan u helpen om de sleur te doorbreken. U bent zelf creatief genoeg om daaraan vorm te geven, maar ik heb toch nog een tip. In mijn omgeving begint het gebruik ingang te vinden om de trouwbeloften te vernieuwen. Soms gebeurt dat ter gelegenheid van een huwelijksjubileum, soms omdat er destijds geen geld of gelegenheid was voor een fijne trouwdag, soms ook (en juist) nadat er dingen zijn misgegaan in de relatie.

Zo’n vernieuwing van de beloften kan plaatsvinden ten overstaan van een predikant of een ouderling, maar altijd in het bijzijn van familie en vrienden. Even belangrijk als het eigenlijke moment van zo’n viering is de voorbereiding erop; samen doorpraten over wat er goed was en is, over wat niet goed ging en over verbeteringen.

Voor allen die dit lezen, geldt dat Valentijnsdag ons bepaalt bij de waarde van goede en zuivere relaties. Spreekt u daar in uw gezin over? Wordt daaraan in het geloofsonderricht aandacht gegeven? De volgende generatie hoort in de media alle dagen over liefde en seksualiteit, maar horen ze er ook in het christelijke gezin voldoende over? Over de mooie kanten ervan, en niet alleen over wat er niet mag? En zien zij dat hun ouders van elkaar houden en liefdevol met elkaar omgaan?

Ik wens u een zegenrijke Valentijnsdag.

>>rd.nl/weerwoord