SGP-kritiek op islam verdient bijval

„Van der Staaij waarschuwt terecht voor de islam. Wie onze vrijheden liefheeft, doet er goed aan de SGP hier niet af te vallen, maar bij te vallen.” Foto: Ter afsluiting van de vastenmaand ramadan spreken moslims het feestgebed uit in de Mevlanamoskee in Rotterdam. beeld ANP, Jerry Lampen

De SGP om haar islamkritiek de wacht aanzeggen, is links-populistische buiksprekerij, stelt Gerwin Wezelman.

In RD 2-3 reageert Matthijs Appelman op SGP-lijsttrekker Van der Staaij, die stelt dat de islam een bedreiging voor Nederland vormt. Appelman waarschuwt de SGP dat kritiek op de islam weleens als een boemerang terug kan keren. De SGP zou er volgens hem beter aan doen op te komen voor een pluralistische samenleving met verschillende meningen.

ANP-11526634_webSGP-kritiek op islam keert als boemerang terug

Appelman betoogt dat de uitgangspunten van de SGP ten aanzien van homo- en vrouwenrechten afwijken van de algemene opvatting in Nederland. Daarin heeft hij gelijk. Hij slaat de plank echter volledig mis wanneer hij stelt dat de SGP op haar tellen moet letten, omdat ze spoedig de zondebok wordt van de dominante seculiere meerderheid in Nederland.

De SGP en haar aanhangers participeren ten volle in de samenleving. Reformatorische scholen presteren, in tegenstelling tot islamitische scholen, zeer goed en SGP’ers staan bekend als hardwerkende Nederlanders. SGP’ers maken integraal deel uit van onze samenleving.

Ondanks het feit dat de uitgangspunten van de SGP vaak sterk afwijken van de mening van de seculiere meerderheid, is ze al bijna honderd jaar een constructieve politieke partij.

Nederlandse identiteit

Daarbij wordt de Nederlandse cultuur gekenmerkt door een aantal grondrechten waarin vrijheid en tolerantie zijn verankerd. Binnen de grondwettelijke kaders van de vrijheid van godsdienst, onderwijs en meningsuiting mág de SGP haar afwijkende positie innemen. Het vermeende boemerangeffect waarover Appelman spreekt, stuit op grondwettelijke bezwaren en is daarom geen realistisch toekomstbeeld. De SGP de mond snoeren omdat haar opvattingen niet geheel aansluiten bij de opvattingen van de seculiere meerderheid is daarom overbodig. Juist SGP’ers die ten volle participeren in de Nederlandse samenleving, mogen zich druk maken om de Nederlandse identiteit en cultuur.

Uit het artikel van Appelman spreekt cultuurrelativisme: alle culturen zijn gelijkwaardig en men moet andere culturen en hun mening respecteren. Een andere cultuur een bedreiging noemen, zou gevaarlijk kunnen zijn. Zo’n opvatting, populair in het links-populistische frame, is minstens zo’n grote bedreiging als de islam zelf.

Geen geweld

Als homo, woonachtig in Urk, kan ik iedereen ervan verzekeren dat de islam en de SGP niet te vergelijken zijn. Appelman doet er geen goed aan om deze op één hoop te gooien. Vrouwen worden binnen de islam als tweederangsburgers gezien. Andersdenkenden zijn hun leven niet zeker, en homo’s worden met regelmaat gedood om hun geaardheid. De islam duldt geen andere meningen, dus christenen worden in vrijwel elk islamitisch land vervolgd. Ik kan geen enkel voorbeeld noemen van een samenleving waar de vrijheid door de komst van de islam is vergroot.

Ja, de SGP en haar achterban –in Urk sterk vertegenwoordigd– heeft een eigen, afwijkende mening over bijvoorbeeld homoseksualiteit en vrouwenrechten. Maar ik ben nog nooit in elkaar geschopt, nog nooit van een toren gegooid, nog nooit opgepakt en nog nooit vervolgd. SGP’ers hebben een duidelijke mening, maar zullen geen geweld gebruiken. In landen waar de islam dominant is, staan vrijheden van minderheden onder druk.

Profiteren

Het is geen schande om te zeggen dat de westerse cultuur beter is. Zoals het ook geen schande is om te stellen dat andere culturen bedreigend zijn. Bij onze cultuur horen de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Binnen dat kader mag de SGP afwijkende standpunten over homo- en vrouwenrechten innemen.

Het is geen schande om te zeggen dat de gewelddadige islam geen rekening met deze vrijheden houdt en er daarom ook niet van zou moeten profiteren. Onze vrijheid mag nooit misbruikt worden om met geweld de vrijheid van anderen in te perken. Dat geweld kleeft niet aan de SGP, wél aan de islam.

Van der Staaij waarschuwt daarom terecht voor de islam. Wie onze vrijheden liefheeft, doet er goed aan om de SGP hier niet af, maar bij te vallen.

De auteur studeert rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.