Kritische berichtgeving over Siriz rammelt

„Siriz en VBOK hebben nooit geheimzinnig gedaan over de relatie die er is tussen beide organisaties.” beeld RD, Henk Visscher

Moet de geldkraan voor de in Gouda gevestigde hulpinstelling Siriz, die hulp biedt aan onbedoeld zwangere vrouwen, worden dichtgedraaid? Voor de fracties van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer is dat een eenvoudige vraag. Ja, meteen!

Aan de vorige week door beide partijen geuite wens ging een stroom aan negatieve berichtgeving over Siriz in de media vooraf. Eerst verkondigde het Humanistisch Verbond dat Siriz dankzij de SGP een soort alleenrecht had verkregen voor het mogen aanbieden van keuzebegeleiding, ten koste van het expertisecentrum Fiom. Dat klopt natuurlijk niet. Een deel van de oude Fiomtaken is overgeheveld naar de ggd’s. Alleen om die reden is de overheidsbijdrage aan deze organisatie aangepast.

Weekblad De Groene Amsterdammer en het tv-programma EenVandaag namen vervolgens de hulpverlening van Siriz onder vuur. Hun berichtgeving maakte duidelijk dat de counselors van Siriz grondig te werk gaan, onder meer door met hulpvraagsters door te spreken of het hun echt helder is wat zij willen. Beide media deden het stellen van vragen daarover vervolgens af als vooringenomenheid, bemoeizucht en angstzaaierij.

Dat is een opmerkelijke constatering voor wie bedenkt dat kwetsbare cliënten willen behoeden voor mogelijk onbezonnen keuzes, in de cosmetische chirurgie als een kwestie van goed hulpverlenerschap wordt gezien. Je zou zeggen: Dan toch zeker als het gaat om pril, menselijk leven. Nog opmerkelijker is dat het verwijt van angstzaaierij een-op-een wordt overgenomen door GroenLinks en PvdA. En dat terwijl De Groene en EenVandaag niet eens cliënten van Siriz aan het woord lieten, maar hun vragen slechts lieten stellen door buitenstaanders die zich voordeden als onbedoeld zwangere vrouw.

Het zal toch niet zo zijn dat een vergaand voorstel, zoals het dichtdraaien van de geldkraan voor Siriz, straks enkel wordt gebaseerd op zulke rammelende journalistiek?

Uit meerdere enquêtes blijkt dat de meeste vrouwen die in een abortuskliniek hun zwangerschap lieten afbreken tevreden zijn over de zorgvuldigheid waarmee zij werden begeleid. Dergelijke gegevens vertellen echter niet het hele verhaal. Vaststaat immers dat de no-show-patiënten, vrouwen die een afspraak maken met de kliniek maar bijvoorbeeld vanwege hevige twijfel toch niet komen opdagen, in dergelijke onderzoeken buiten beeld blijven. Het is zeer aannemelijk dat het werk dat onder andere Siriz doet juist voor deze cliënten in een behoefte voorziet.

Er is dus alle reden voor GroenLinks en PvdA om het oor eens te luisteren te leggen bij deze vrouwen. Of moet de conclusie zijn dat zij organisaties waar onbedoeld zwangere vrouwen op adem kunnen komen voor een zo grondig mogelijk moreel beraad al op voorhand als ballast zien?