Humanistisch Verbond bepaald niet verdraagzaam jegens prolifebeweging

beeld Week van het Leven

Het Humanistisch Verbond is kwaad. Dat is best bijzonder.

Het imago van de beweging is immers dat ze bestaat uit vriendelijke, verdraagzame mensen die doorgaans in alle redelijkheid proberen anderen voor hun gedachtegoed te winnen. Zij staan voor een samenleving waar men elkaar de ruimte geeft en iedereen mag denken en zeggen wat hij wil. Het zijn immers vrijdenkers. Niemand zal last van hen hebben. Maar, o wee als men te dicht bij hun juwelen komt. Dan gaan ze onheilspellend grommen.

Deze week spuwden de humanisten vuur. Oorzaak? Het Platform voor het Leven houdt een crowdfundingsactie om geld binnen te krijgen voor de Week voor het Leven, die voor komend najaar weer op het programma staat. Het platform doet dat onder andere door twee reclamespotjes op de televisie waarin een jonge vrouw aandacht en een gift vraagt voor „vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun ongeboren kindje.”

Het Humanistisch Verbond noemt deze reclame „misleidend.” Op de Twitterpagina van het verbond staat: „Let op! Tv-spotje voor een anti-abortusweek. Het is volstrekt onduidelijk dat je geld geeft aan een organisatie die tegen het recht op abortus is.” Bij de tweet is een afbeelding gevoegd van het crowdfundingsspotje, dat is afgeplakt met een waarschuwing.

De actie van het Humanistisch Verbond laat zien waar de grens van verdraagzaamheid van de organisatie ligt; namelijk daar waar anderen vraagtekens zetten bij of waarschuwen tegen het ongebreidelde libertijnse denken. Dat mag kennelijk niet. Daarmee laat de organisatie, die zich zegt in te spannen voor de grondrechtelijke vrijheden, haar tanden zien. Immers, sinds wanneer is het in Nederland verboden om publiek te zeggen dat je het niet eens bent met een bestaande wet? Het recht op abortus bestaat in Nederland als keuze, niet als plicht. Vrouwen kunnen er voor kiezen of niet. Het staat dan toch ieder vrij om anderen te wijzen op alternatieven? Of is dat ook al verboden?

Volgens de humanisten is de aanduiding Week voor het Leven misleidend. In de eerste plaats is de keuze van een motto altijd nog een vrije keus van degene die iets organiseert. In de tweede plaats begrijpt iedereen die dit motto leest dat men dús niet kiest voor de dood. Dat is zeker niet misleidend. En daar zit waarschijnlijk de angel bij de humanisten. Zij willen niet erkennen dat abortus alles te maken heeft met het doden van ongeboren leven.

Het verwijt van het Humanistisch Verbond dat de reclame van het Platform voor het Leven misleidend is, is een poging om mensen die ervoor uitkomen dat ze voor het leven zijn, en dus tegen het doden ervan, te framen als een organisatie die niet deugt. Dat is misleiding. Dat is ook het aantasten van de democratische vrijheid van een groep die uit overtuiging tegen de stroom in roeit.