Christelijk Nederland moet terug naar godsopenbaring in heel de Bijbel

„In het Rotterdamse raadsdebat over salafisme hield burgemeester Aboutaleb vol dat salafisme niks bijzonders is. Het gaat er volgens hem om wie je salaf (voorganger) is. Zoals moslims Mohammed als voorganger hebben, zo is Jezus Christus de voorganger voor christenen.” beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

De Nederlandse kerken moeten de Heere Jezus Christus weer leren belijden als God en niet als enkel een Voorbeeld of Leraar, bepleit ds. J. M. Haak.

Onderhuids is er in christelijk Nederland van alles gaande op het gebied van de Godsleer. Dat is bedreigend. De kerk leeft immers van wie God is. Van dat ene, grote geheim van het geloof (1 Tim. 3:16).

Laat ik beginnen met twee voorbeelden die de Heere Jezus Christus betreffen. Onlangs kondigde Hillsong Church, een invloedrijke keten van pinkstergemeenten die zijn oorsprong heeft in Sydney (Australië), weer een ”grand opening” aan. De zogenaamde Geloofsbasis (belijdenis) zei dit als eerste over Jezus’ werk: „Wij geloven dat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde de wil van God bekendmaakte en Gods Koninkrijk verkondigde.”

Maar het Evangelie claimt iets wat eindeloos verder gaat. Namelijk dat Christus God(s wezen) bekendmaakt en de Koning van het Koninkrijk is. Waarom wordt er zo veel aandacht besteed aan aantrekkelijke diensten en niet aan de christologie?

Salafisme

Het tweede voorbeeld betreft het christelijke leven. Jezus Christus wordt door velen vooral als Voorbeeld genoemd. „Zoals Jezus dit deed, zo doe ik dat”, zeggen die christenen. Nu roept Christus ons inderdaad op om Hem te volgen. Dat betreft Zijn oproep om te sterven aan onszelf en ons leven te vinden in Hem (Matth. 16:24). En als de apostel Paulus zegt dat wij hem moeten navolgen zoals hij Christus navolgt, zegt hij dat omdat hij Christus als Heere erkent (Hand. 9:5). De Vroege Kerk kent dan ook het getuigenis dat wij ten diepste geen idee hebben wie Christus is, omdat Hij werkelijk God is.

Vandaag de dag lijkt Christus eerder een islamitische Christus te worden. Burgemeester Aboutaleb doelde daar laatst op in het Rotterdamse raadsdebat over salafisme (RD 11-1). De burgemeester hield vol dat salafisme niets bijzonders is. Het gaat er volgens hem om wie je salaf (voorganger) is. Zoals moslims Mohammed als voorganger hebben, zo is Jezus Christus de voorganger voor christenen, zei Aboutaleb. Maar er is geen moslim die beweert dat Mohammed God is. Stralen christenen misschien uit dat Christus vooral een voorbeeldfiguur is?

Drie-eenheid

Het derde voorbeeld betreft Gods Drie-eenheid. In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt wordt gediscussieerd over de vrouwelijke ambtsdrager. Meestal gaat het dan over de uitleg en toepassing van Schriftteksten. Maar niet iedereen houdt het daarbij. Zowel sommige voorstanders als sommige tegenstanders beroepen zich in deze kwestie op Gods Drie-eenheid. Alsof God een mens is die zich met andere mensen laat vergelijken, en niet „een geheel enig en éénvoudig geestelijke wezen... eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig en almachtig” (art. 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis).

Speculatieve denkbeelden worden in deze discussie niet geschuwd. Zelfs het in de Verenigde Staten gevoerde debat over de eeuwige onderschikking van God de Zoon aan God de Vader schiet hier wortel!

Godsopenbaring

Deze situatie onder westerse christenen hoort bij de context waarin zij leven. Onze cultuur heeft God afgeschaft, ‘gedood’. Christenen zitten in het defensief. Ze hebben al hun energie nodig om te kunnen blijven geloven. Anderen proberen God nog levend te houden door geloofsinhouden aan te passen aan het begrip van hedendaagse mensen. Ondertussen raakt het grote geheim van het geloof uit zicht.

Daarom moeten Nederlandse christenen terug naar de Godsopenbaring in de hele Schrift. Naar de vraag wie God is. Het Oude Testament vertelt dat God Zijn volk straft omdat het andere goden achternaloopt. Het volk gaat in ballingschap. Maar dan troost God Zijn volk ook (Jes. 40-66). God zegt bij herhaling dat Hij volstrekt uniek is en dat er geen andere god naast Hem is. God belooft dat Hij er Zelf voor zal zorgen dat Hij –en Hij alleen– aan Zijn eer komt.

Gekruisigd

En dan blijft het eeuwenlang stil. Totdat daar die Man komt aanlopen. Die Man die wonderen doet, zonden vergeeft en Zich laat aanbidden. Maar ook de Man die je kunt betwisten, slaan en bespotten. Wegens blasfemie wordt Hij gekruisigd.

Het Evangelie zegt: Híj is God. Nederlandse christenen moeten Hem beter leren (er)kennen. Jezus Christus is niet een ”mindere God” (alsof zoiets zou kunnen!). En Hij is allereerst onze aanbidding waard. Wie Hem zo belijdt, wordt door de Heilige Geest in het grote geheim van het geloof ingeleid en daarbij bewaard.

De auteur is predikant van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) (Kandelaarkerk) in Dordrecht.