Wageningse kerken doen beroep op gemeente

ChristenUnieraadslid Monique Heger (staand, r.) met enkele vertegenwoordigers van Wageningse kerken: links naast haar Albert Willemsen, zittend rechts Lazarus Gatimu. De persoon linksvoor wil om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de krant. De foto is gemaakt in het stadhuis van Wageningen. beeld Niek Stam
9

Terwijl overal in het land kerken leegstaan, ervaren minstens vijf kerken in Wageningen ruimtegebrek. De kerken, verenigd in Kerknet, hebben de Wageningse gemeenteraad om hulp gevraagd. Briefschrijver Albert Willemsen: „Ik voel een lentebriesje.”

Het gesprek vindt plaats op het terras van een restaurant op de Markt in Wageningen, de ideale plek voor een gesprek over kerk en overheid. De Grote Kerk en het stadhuis zijn allebei in het zicht.

Lazarus Gatimu is kerkenraadslid van de International Christian Fellowship (ICF). Hij vertelt dat zijn gemeente hard groeit. De zondagse diensten worden door 90 à 150 mensen bezocht. Ze komen samen in een voormalige korfbalkantine, een wat mistroostige ruimte met een grote bar.

Gatimu geeft aan dat de ICF de afgelopen vijf jaar drie keer noodgedwongen is verhuisd. „We zijn blij dat we kunnen samenkomen. We willen de kantine, die nu in de verkoop gegaan is, graag kopen, ook voor onze doordeweekse activiteiten, maar het is niet zeker of dat kan.”

Naast deze gemeente zijn er nog zo’n vijf kerken in Wageningen met ruimteproblemen. ABC Salem, die wekelijks 80 tot 100 kerkgangers trekt, maakt gebruik van een dure ruimte in een hotel. Vineyard (200 kerkgangers) huurt de Bevrijdingskerk, die alleen ’s zondagsmiddags beschikbaar is. Baptistengemeente De Ontmoeting (70 bezoekers) gebruikt een buurthuis, De Pomhorst. Amazing Grace Parish (80 à 100 bezoekers) huurt op zondagmiddag kerkgebouw Vredehorst, dat binnenkort verkocht zal worden. Amanuel Evangelical Church (45 kerkgangers) kerkt in de Immanuëlkapel en zoekt een grotere ruimte. De Nederlands gereformeerde kerk (Ngk, 160 tot 180 bezoekers) huurt Ons Huis, maar de capaciteit is bijna bereikt.

Al deze kerken groeien. Gatimu: „Een behoorlijk deel van onze gemeente bestaat uit studenten van de Wageningse universiteit, de WUR, die veel internationale studenten trekt. Ik ben actief op zoek naar christelijke studenten. Op onze avonden komen soms ook niet-christelijke studenten, die meegaan naar de diensten. Pas was er een Iraakse student met een moslimachtergrond die uit nieuwsgierigheid meeging naar de kerk. Nu doet hij mee met de Bijbelstudies.”

Naast de (internationale) studenten zijn er ook migranten die zorgen voor kerkgroei. Ze gaan onder andere naar de Amanuel Evangelical Church, waarvan de diensten voornamelijk door Ethiopische christenen bezocht worden. Dan zijn er nog studenten die na hun studie in Wageningen blijven wonen en bijvoorbeeld in de Ngk terechtkomen. „We zijn een groeiende gemeente met veel jonge gezinnen”, zegt Albert Willemsen.

Brief

Willemsen is de opsteller van een brief aan het gemeentebestuur van Wageningen waarin het probleem benoemd wordt. „Deze Wageningse geloofsgemeenschappen zijn op zoek naar een goed onderkomen en dat ontbreekt. In nieuwe wijken als de Nude, de Weiden, Noordwest en Nieuw Kortenoord zijn geen kerken gebouwd, terwijl bestaande kerken in Wageningen een andere functie gekregen hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat het aanbod van gebouwen voor samenkomsten niet meer aansluit op de behoefte”, staat erin.

De brief is ondertekend door de bij Kerknet aangesloten kerken. Hierin zijn alle Wageningse kerken vertegenwoordigd, behalve de gereformeerde gemeente en Amanuel. Willemsen vindt het jammer dat deze gemeenten nog niet deelnemen.

Motie CU Kadernota - Ruimte Om Te Geloven Vs4 by RD on Scribd

Het document kan niet getoond worden, omdat de site scribd.com cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta functionele cookies toe om het document te tonen.

In de brief wordt erop gewezen dat de coalitie de sociale samenhang wil versterken en hecht aan duurzaamheid. „School- en andere gebouwen zouden in het weekend voor vieringen gebruikt kunnen worden, maar dat is lastig omdat er voorwaarden zijn die het gebruik door kerken lastig maken.”

De kerken stellen voor dat de gemeente meezoekt naar ruimte. „Bij het verlenen van vergunningen voor (ver)bouw kan de gemeente de voorwaarde stellen dat er multifunctioneel gebouwd wordt en rekening houden met gebruik als kerkzaal. De gemeente zou de scholen kunnen vragen om hun gebouwen in het weekend beschikbaar te stellen, en waar nodig ervoor te zorgen dat deze geschikt gemaakt worden.”

Motie

Monique Heger, raadslid voor de ChristenUnie in Wageningen, was betrokken bij het samenstellen van de brief. „De fractie zet zich in voor de kerken. De ChristenUnie zit in deze periode voor het eerst in het college. Vorig jaar heb ik tijdens de algemene beschouwingen gezinspeeld op het ruimtegebrek van de Wageningse kerken. Deze dinsdag dien ik een motie in.”

Gaat die niet in tegen de scheiding van kerk en staat?

Heger: „Bij de scheiding van kerk en staat gaat het erom dat de staat zich niet inhoudelijk bemoeit met de kerken en dat de kerken zich niet inhoudelijk bemoeien met de staat. Dat is iets anders dan waar het nu om gaat. Hier betreft het het beschikbaar stellen van ruimte. Waarom zou je wel een vereniging huisvesting willen geven en een geloofsgemeenschap niet?”

Hoe is de houding van de raad ten opzichte van de Wageningse kerken?

„De Wageningse kerken spelen een grote rol in de samenleving, bijvoorbeeld bij Schuldhulpmaatje, Vluchtelingen onder Dak, het Noodfonds en het inloophuis. De raad is zich daarvan bewust en dat geldt raadsbreed. GroenLinks-wethouder Lara de Brito is blij met de inzet van de Wageningse kerken.”

Is er wat veranderd?

Willemsen: „Er is in de eerste plaats wat veranderd in de samenwerking tussen de kerken in Wageningen, die nog maar vrij recent is. Maar er lijkt ook iets te veranderen in de maatschappij. We hebben jarenlang een gure wind rond de kerken gehad. Ik voel nu een lentebriesje.”

Motie ChristenUnie

Monique Heger, raadslid voor de ChristenUnie in de Wageningse gemeenteraad, dient dinsdagavond een motie in. Daarin roept ze het college op om vóór het vaststellen van bestemmingsplannen in gesprek te gaan met het platform Kerknet en om na te denken over ruimte voor de kerken.

Heger verwacht dat haar motie het gaat halen. Ze dient deze samen met GroenLinks in en rekent daarnaast in ieder geval op de stem van CDA en SP. Daarnaast verwacht ze steun van andere fracties.