TUK start master spiritualiteit

Het gebouw van de Theologische Universiteit Kampen (TUK). beeld RD

Samen met de vernieuwingsbewegingen Contemplatio (initiatief van ds. Jos Douma) en New Wine ontwikkelt de Theologische Universiteit Kampen (TUK) een eenjarige masteropleiding spiritualiteit.

De partijen zijn ervan overtuigd dat aandacht voor christelijke spiritualiteit vandaag de dag van levensbelang is voor kerk en samenleving en ze geven dit vorm in een nieuwe masteropleiding, meldde de TUK vorige week. „Velen zijn uitgekeken op het vluchtige waarnemen. Zij ervaren een verlangen naar geestelijke verdieping, intensere beleving en een verbinding met het hogere. Daardoor verschijnen oude en nieuwe vormen van religiositeit, die soms haaks staan op het christelijk geloof, maar ook de kans bieden om de spirituele diepte van verbondenheid met de levende God te laten uitkomen.”

Ook in de kerken ziet de TUK een groeiende aandacht voor de gevoels- en ervaringskant van geloven. „Daarbij kijken christenen in toenemende mate over de grens van eigen kerk en traditie en zoeken zij inspiratie bij inzichten, vormen en praktijken uit andere christelijke tradities.”

Ook zou sprake zijn van een groeiend besef dat christen-zijn en kerk-zijn niet maakbaar zijn. Het vastlopen van discussies en stranden van goede plannen bij een toenemende verdeeldheid zouden mede te wijten zijn aan het ontbreken van de ”spirituele dimensie”. „Tegelijk is er links en rechts een welgemeend verlangen naar verdieping en geestelijke vernieuwing.”

Kloosters

Vanuit gereformeerd en evangelicaal perspectief krijgen daarbij met name twee tradities vandaag veel belangstelling, aldus de TUK. „Mensen trekken massaal naar kloosters om zich te laten inspireren door monastieke spirituele waarden en praktijken. Veel anderen vinden nieuw geloofselan door de aandacht voor de Geest en het Koninkrijk van God in de charismatische traditie.”

Door de samenwerking met zowel de monastieke beweging Contemplatio als de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine wil de TUK deze twee accenten in gesprek brengen met de brede gereformeerde traditie en bijdragen aan de ontwikkeling van een Bijbels-oecumenische spiritualiteit voor de eenentwintigste eeuw.

Het is de bedoeling dat de master in september 2020 van start gaat.