Thema-avond GBS: Revisie Hebreeuws Nieuwe Testament in volle gang

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegde woensdagavond een bijeenkomst over de revisie van de Delitzsch-vertaling. beeld GBS

„De revisie van de Delitzsch-vertaling in het Hebreeuws heeft het in zich om gewaardeerd te worden door orthodoxe Joden.” Dat stelde L. van der Tang woensdag in Leerdam.

Van der Tang sprak namens de stichting Steunfonds Israël op een thema-avond die de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegde rond de revisie van de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament, de Delitzsch-vertaling. De bijeenkomst in het kantoorgebouw van de GBS trok ongeveer honderd bezoekers.

„We zijn veel verschuldigd aan onze oudste broeders”, stelde Van der Tang. „De kanttekeningen bij Romeinen 11 geven aan dat nog veel Joden tot bekering zullen komen. Dat zal niet buiten het Woord omgaan. Ook is er reden om te denken dat er een bloeitijd aan verbonden zal zijn voor de wereldkerk. Als het waar is dat de bekering van de Joden tot zegen zal zijn van de kerk van de heidenen, zal deze vertaling daarmee tot zegen zijn voor alle volken, naties en tongen.”

J. J. de Jong sprak namens het deputaatschap Israël van de Gereformeerde Gemeenten. Samen met de GBS en het Steunfonds Israël steunt het deputaatschap de Trinitarian Bible Society (TBS) bij de totstandkoming van een betrouwbare vertaling van het Nieuwe Testament. In dat project zijn er een aantal knelpunten, zo gaf De Jong aan. „Ten eerste is dat de aansluiting bij de Messiasbelijdende gemeenten. Die geeft een spanning tussen het dicht bij de grondtaal blijven en de verstaanbaarheid. Ten slotte willen de organisaties het gebruik van deze vertaling bevorderen zonder verwarring te veroorzaken.”

Momenteel zijn zeven boeken geheel klaar. Twee ondergaan een laatste check bij de TBS in Londen. Drie boeken zijn vrijwel klaar. Acht boeken zijn onder handen en zeven boeken zijn nog niet in behandeling. Verwacht wordt dat in 2020 de tekst klaar is en dat er gepubliceerd kan worden in 2021. De doelgroepen kennen een grote verscheidenheid: van Messiasbelijdende Joden tot orthodoxe Joden.

Ds. D. de Wit, predikant van de gereformeerde gemeente van Borssele, sprak ook namens het deputaatschap Israël. Hij gaf een overzicht van de geschiedenis van het onderzoek naar de verschillende handschriften van de Bijbel. „Bij het vertalen van de Bijbel moet men zich rekenschap geven welke handschriften men gebruikt. Veelal wordt hiervoor de kritische tekst gebruikt, zoals weergegeven in de editie van Nestle-Aland”, aldus ds. De Wit.

De predikant uit Zeeland betoogde dat er goede wetenschappelijke argumenten zijn om toch de Byzantijnse tekst te gebruiken. De predikant ziet vooral op Gods zorg, niet alleen in de totstandkoming van Gods Woord door middel van het volk van Israël, maar ook in het bewaren van Zijn Woord.