Synodebestuur CGK: Stel besluit vrouw in ambt uit tot 2023

Synode CGK 2019
beeld André Dorst

Het moderamen (bestuur) van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) stelt „vanwege de nood der tijden” voor om een definitief besluit over de vrouw in het ambt uit te stellen tot de synode van 2023.

Voorwaarde voor zo’n „verlengde pauzestand” is wel dat plaatselijke kerken geen besluiten nemen of uitvoeren die tegen de geldende kerkelijke afspraken ingaan, zo blijkt uit een rapport van het moderamen dat de generale synode van de CGK dinsdag in Nunspeet bespreekt.

De synode deed in februari unaniem een „klemmend appel” op de kerken om –gaandeweg de synode– geen besluiten te nemen die tegen de landelijke afspraken ingaan. De officiële lijn binnen de CGK is dat vrouwen geen ambtsdragers mogen worden, maar sommige kerken zijn het daar niet mee eens. Enkele gemeenten hebben vrouwen in het ambt bevestigd of zijn van plan dat te doen.

De generale synode zou deze week een rapport over vrouw en ambt bespreken, maar vanwege de coronacrisis zijn de zittingen op woensdag, donderdag en vrijdag geschrapt.

Het moderamen stelt nu voor de kerken te vragen in de periode tot en met de synode van 2023 geen besluiten te nemen of uit te voeren die tegen de afspraken ingaan. Plaatselijke kerken en classes zouden daarmee ruimte krijgen „om synodale voorstellen tot besluit op het punt van vrouw en ambt te bespreken, en om gelegenheden te scheppen en mogelijkheden te gebruiken om de onderlinge eenheid te zoeken, bewaren, vernieuwen en bevorderen.”

De generale synode van 2023 zal dan een definitief besluit over vrouw en ambt moeten nemen. Dat betekent ook dat de synode, die in 2022 zou worden gehouden, een jaar wordt opgeschoven.

Het moderamen vindt het niet wijs om in de huidige coronacrisis een ingrijpend besluit over vrouw en ambt te nemen. „Hoe je het wendt of keert, als wij onze agenda eenvoudigweg afwerken, zal deze besluitvorming plaatsvinden in een periode waarin de crisis voortduurt. Is dat een omstandigheid voor het nemen van besluiten die zouden kunnen leiden tot breuken in ons kerkverband?”

Het synodebestuur ontkent dat het „de hete aardappel wil doorschuiven.” „ Anderzijds valt er veel voor te zeggen de eerlijke en weloverwogen wijze waarop we tot nu toe met de verschillende dossiers zijn omgegaan –ook dat wordt vanuit de kerken erkend– ‘gewoon’ voort te zetten. Op zichzelf genomen raken deze dossiers immers aan kernnoties van het kerk-zijn, die de tijden overstijgen.”

Een voordeel om pas in 2023 een definitief besluit over vrouw en ambt te nemen, is volgens het moderamen dat de kerken zich in die tussentijd nog over het onderwerp kunnen buigen. „Op die manier worden de kerken zélf medeverantwoordelijk voor het spreken over deze zaken in crisistijd, waarbij de regie en de eindverantwoordelijkheid uiteraard wel bij de synode blijft.”