Synode GGiN verklaart bezwaren Opheusden ongegrond

Kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden (r.). beeld VidiPhoto

De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft dinsdag in besloten zitting de appelschriften behandeld die te maken hebben met de problemen in de gemeente van Opheusden. Enkele hoofdbezwaren tegen de handelwijze van de kerkenraad en de classis zijn ongegrond verklaard.

Dat blijkt uit een persverklaring die de synode vrijdagmorgen uitgaf.

De synode concludeerde dat na de ontstane vertrouwensbreuk tussen ds. A. van Voorden en de kerkenraad van Opheusden door kerkenraad en classis diverse kerkrechtelijke fouten zijn gemaakt. De kerkenraad heeft daarvoor schuld erkend en is afgetreden en herkiesbaar gesteld, zodat de toen gemaakte fouten geen gevolgen hebben voor de positie van de huidige kerkenraad.

De synode heeft alle leden van de gemeente van Opheusden het besluit toegestuurd. De synodale commissie kreeg opdracht om antwoorden te formuleren op de binnengekomen appelschriften. Deze antwoorden zullen op een vervolgvergadering van de synode, op 16 januari 2020, worden vastgesteld.

De classis Oost van de GGiN besloot voor de zomervakantie om, met goedvinden van de kerkenraad, een extra ‘preekplaats’ te openen in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden. Op zondag worden er twee diensten belegd voor de gemeenteleden die altijd gebleven zijn, en twee voor bezwaarden. Die laatste diensten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de classis.

Lees ook:

Synode GGiN buigt zich over problematiek Opheusden (rd.nl, 03-07-2019)

Classis GGiN start traject verzoening Opheusden (rd.nl, 21-12-2018)

Kerkenraad ggiN Opheusden treedt af (rd.nl, 31-03-2018)

Predikant van ggiN Opheusden losgemaakt (rd.nl, 23-03-2018)