Synode CGK: Verplichte nascholing predikanten

Synode CGK 2016
Theologische Universiteit Apeldoorn. beeld André Dorst

Predikanten in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) moeten zich verplicht laten nascholen.

De generale synode, bijeen in Nunspeet, sprak woensdag –net als in 2013– uit dat de permanente educatie een „verplicht karakter” heeft. Volgens de landelijke kerkvergadering is het voor een gezond functionerend predikantschap noodzakelijk dat predikanten blijven leren. „Langs drie lijnen: geestelijke groei, persoonlijke vorming en theologische kennis.”

De kerkenraden zijn verantwoordelijk voor een juiste permanente educatie voor predikanten. De classes dienen daarop toe te zien bij de kerkvisitatie.

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) moet een grotere rol gaan spelen bij de verplichte nascholing van predikanten. Rector prof. dr. H. G. L. Peels zei woensdag dat de TUA „binnen het kader van onze beperkte mogelijkheden” zeker betrokken wil worden bij permanente educatie. Dat is volgens hem ook goed voor de band tussen kerken, predikanten en universiteit.

Docenten van de TUA leveren al een bijdrage aan de Permanente Educatie Predikanten (PEP) van de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

----

Zie ook:

Verplichte nascholing predikanten CGK (Reformatorisch Dagblad, 29-11-2013)