Restauratie Eusebius in Arnhem ligt tijdelijk stil

Interieur van de Eusebiuskerk in Arnhem. beeld RD, Anton Dommerholt

De restauratie van de Eusebiuskerk in Arnhem ligt tijdelijk stil.

„Het wachten is op het toekennen van vervolgsubsidie door Provinciale Staten van Gelderland”, zegt bouwmanager Peter Koelewijn. „De Staten vergaderen op 11 november en gaan hopelijk akkoord. Door de coronacrisis is het wat later geworden.”

In 2013 werd uitgegaan van een totaalbedrag van 32,5 miljoen euro voor de restauratie. Er is nu nog in totaal 3 miljoen euro nodig. Koelewijn rekent erop dat de Gelderse Staten 2,5 miljoen euro beschikbaar stellen en dat sponsors daarna met 0,5 miljoen euro over de brug komen.

In 2016 lag de restauratie van de Eusebiuskerk lange tijd stil. Toen was er nog 20 miljoen euro nodig, wat er niet was. De Stichting Eusebius was toen de wanhoop nabij.

Van een dergelijke situatie is nu geen sprake, stelt Koelewijn. „We hadden de keus om drie maanden te stoppen of om op halve kracht verder te gaan. We verwachten begin januari weer op volle kracht aan het werk te kunnen gaan. Het komt vaker voor dat grote restauratieprojecten op het laatst kampen met financiële problemen.”

Naar verwachting is de restauratie eind volgend jaar klaar.