Reformatorische kerken zetten gesprek met Israëlische ambassade voort

Schuldbelijdenis jodenvervolging
Vertegenwoordigers van reformatorische kerken in gesprek met de Israëlische ambassadeur Naor Gilon.  beeld Israëlische ambassade

Vertegenwoordigers van reformatorische kerken hebben woensdag op uitnodiging van de Israëlische ambassadeur een vervolgbijeenkomst gehad in Den Haag.

Centraal stond opnieuw de schuldbelijdenis van de kerken over hun houding ten opzichte van het Joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vertegenwoordigers van de reformatorische kerken overhandigden vorige week donderdag een schuldverklaring aan de Israëlische ambassadeur Naor Gilon en opperrabbijn Binyomin Jacobs.

Verklaring

De verklaring van schuldbelijdenis werd aangereikt door een voorbereidingsgroep die bestaat uit leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

In de belijdenis spreken de kerken „met schaamte” uit dat ze nalatig waren in het opkomen voor de bedreigde Joodse gemeenschap tijdens de Holocaust. Maar ze erkennen ook met dankbaarheid „de moed van hen uit ons midden die wel hun stem verhieven en tegen het onrecht streden”, al brachten „velen die moed en dat respect niet op.” Afgelopen zondag werd de schuldbelijdenis in veel kerken aan de orde gesteld.

Groep gesplitst

In verband met de coronavoorschriften moest de groep vorige week in tweeën worden gesplitst. De bijeenkomst woensdag werd bezocht door dr. C. P. de Boer (CGK), ds. R. ter Beek (GKV), ds. R. van de Kamp (HHK), ds. A. Brons (CGK), ds. L. van Dalen (CGK), Berend Kamphuis, voorzitter van het college van bestuur van Verus, vereniging voor rooms-katholiek en christelijk onderwijs, en Frank J. van Oordt, directeur van Christenen voor Israël. Vanuit de Gereformeerde Gemeenten waren „op persoonlijke titel” aanwezig ds. C. Sonnevelt en ds. J. B. Zippro.

Platform

Tijdens de bijeenkomst was ambassadeur Gilon aanwezig. Afgesproken werd dat het contact kerkelijk voortgezet wordt en dat daarnaast het onderwijs speerpunt wordt bij de bestrijding van antisemitisme – waaronder de meest recente vorm: antizionisme. De ambassadeur zoekt in dit verband ook contact met de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Vanuit de Israëlische ambassade wordt op dit moment nagedacht over het creëren van een platform waarop vertegenwoordigers van kerken en de Joodse gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten. De interkerkelijke werkgroep komt begin december bijeen en beraadt zich dan op de te nemen vervolgstappen.