PKN-preses ds. Van Meggelen: Ik heb een charismatische inslag

Maandoverzicht maart 2018
beeld RD

Ds. S. van Meggelen is de nieuwe voorzitter (preses) van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Confessioneel wil ze zich niet noemen. „Ik sta midden in de kerk, heb een charismatische inslag.”

De synode, vrijdag bijeen in Doorn, koos de predikant van de protestantse gemeente in Breda tot opvolger van ds. K. van den Broeke. Ds. Van Meggelen (50) wil de komende vijf jaar als preses „de volle breedte van de kerk dienen”, zegt ze desgevraagd. „Op een respectvolle manier.”

De predikant, die eerder de –gereformeerde– kerken van ’s Gravenmoer, Almkerk en Lopik diende, zegt zoveel mogelijk rekening te willen houden met kerkleden die tegen de vrouw in het ambt zijn. „Als visitator heb ik gemerkt dat de Gereformeerde Bond me nooit heeft gewogen omdat ik een vrouw ben. Men keek naar kwaliteiten.”

Het christelijk geloof is voor ds. Van Meggelen de „grond” van haar bestaan. „Ik heb crises in mijn leven meegemaakt, en dan is het geweldig om geloof te hebben. Geloof is een relatie met God, een manier van in het leven staan. Bewust met de schepping en medemensen omgaan, in de ander het gelaat van Christus zien.”

Ze is voorstander van het inzegenen van homorelaties. „Maar ik laat het aan de synode om daar een besluit over te nemen. We moeten heel zorgvuldig met dit vraagstuk omgaan en de volle breedte van de kerk serieus nemen.”

Ds. Van Meggelen, die theologie studeerde aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en de –gereformeerde– Theologische Universiteit Kampen, is onder meer bestuurslid van het Seminarium van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

Vooral de geestelijke verzorging in de krijgsmacht heeft „haar hart.” Zo is ds. Van Meggelen bestuurslid van Kerk en krijgsmacht, de kerkenraad voor krijgsmachtpredikanten. Bezuinigingen in het zogeheten categoriaal pastoraat vindt ze dan ook „pijnlijk.”

Naar de elf nieuwe classes zouden volgens haar ook geestelijk verzorgers afgevaardigd moeten worden. „Zij zijn een vooruit geschoven post, weten wat er in de samenleving speelt. Daar kunnen we als kerk van leren.”

Ds. Van Meggelen zei in haar toespraak op de synode het voorzitterschap als een „geweldige kans” te zien om aan de toekomst van de Protestantse Kerk te werken. „Ik hou van de kerk, al mijn hele leven lang. De plaats waar God roept, daar wil ik dienen.”

Ds. Van Meggelen was synodelid van 2007-2012. Ze heeft twee dochters (van 15 en 17 jaar) en is twee jaar geleden gescheiden.

De synode koos verder ouderling Yke Luinenberg (classis Westerkwartier) als assessor III in het moderamen. Hij volgt ouderling A. Bijl (classis Ede) op. Als assessor II is ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster (classis Dordrecht) voor een jaar herkozen.