Oproep om verklaring over relaties en de Bijbel te tekenen

Nashvilleverklaring
Webpagina van de Engelstalige Nashville-verklaring. beeld cbmw.org

Nederlandse voorgangers doen er goed aan om zich te verbinden aan de inhoud van de Nashville-verklaring, een in Amerika opgesteld document over huwelijk en seksualiteit.

Dat vinden predikant en docent dr. P. de Vries en evangelist Arjan Baan. Zij zijn een actie gestart om voorgangers hun handtekening te laten plaatsen onder de Nashville-verklaring. De twee hebben een Nederlandstalige versie ervan verspreid en willen daarmee „aansluiten bij een internationale beweging om duidelijk een Bijbelse positie in te nemen.”

In 2019 moet de verklaring gepresenteerd worden op een studiedag. Nu al is duidelijk dat meer dan 200 predikanten en voorgangers uit de breedte van het Nederlandse protestantisme de actie steunen.

Zuidelijke Baptisten

De Nashville-verklaring is in 2017 in de Verenigde Staten opgesteld tijdens de jaarlijkse conferentie van de commissie voor ethiek en godsdienstvrijheid van de Zuidelijke Baptistenconventie in Nashville, Tennessee. De tekst ervan werd na afloop van de conferentie in augustus 2017 gepubliceerd. De verklaring over huwelijk en seksualiteit wil een eenduidig geluid laten horen rond thema’s als homoseksualiteit, genderneutraliteit en transgenderisme.

De Nashville-verklaring is in de Verenigde Staten inmiddels ondertekend door 22.000 mensen, waaronder prominente evangelicale voorgangers als John Piper, John F. MacArthur, James Packer, Albert Mohler, Don Carson en Kevin DeYoung.

In Nederland werken meerdere organisaties en personen in de gereformeerde gezindte aan bezinning op en meningsvorming over de omgang met seksuele diversiteit.

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) wil begin 2019 komen met een visienota over seksuele diversiteit. Deze maand belegde de organisatie een voorbereidingsbijeenkomst.

Ook de Gereformeerde Gemeenten (GG) kwamen deze maand met een notitie, uitgegeven door het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg (DMZ). Daarin laten predikanten, zoals de notitie het stelt, Bijbels licht schijnen „op seksuele diversiteit, toegespitst op homoseksualiteit, transgenderisme en genderneutraliteit.” De notitie is toegezonden aan alle kerkenraden binnen de GG.

Gesprek en studiedag

Begin december verscheen ook de verklaring ”Homoseksualiteit vraagt om hernieuwd belijden” van de Nederlands gereformeerde missioloog drs. Kees van der Ziel. Daarnaast was er een rondetafelgesprek van de SGP-fractie in de Tweede Kamer en was er in november een studiedag ”Homoseksualiteit en de kerk. Verschillende visies, één geloof”.