„Onmogelijk dat schepping verkeerd zou zijn”

Geloof en wetenschap
Ds. R. Visser presenteerde gisteren zijn boek over de schepping.  beeld RD
3

’s-HEERENBROEK. Genesis 1 tot en met 11 zijn geen mythe. Dat stelde ds. J. R. Visser dinsdagavond in ’s-Heerenbroek tijdens de presentatie van zijn boek over dit thema.

De eerste hoofdstukken van Genesis geven een betrouwbare beschrijving van werkelijke gebeurtenissen. Adam en Eva waren de eerste mensen en een afstamming over miljoenen jaren is nooit in harmonie te brengen met de God van de Bijbel, vindt drs. Visser, predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle en omstreken. Hij schreef het boek ”Gelukkig geen mythe. Genesis 1-11 en de betekenis daarvan”. Het boek kwam in samenwerking met het Logos Instituut tot stand.

Ds. Visser schreef het boek omdat hij verontrust is over de „opgeschoven opvattingen over schepping en Schriftgezag.” Hij wijst daarbij op het boek ”En de aarde bracht voort” van prof. dr. G. van den Brink.

De predikant verwerpt de argumentatie dat mensen in de 21e eeuw meer zouden weten dan de schrijver van Genesis of Paulus. „Laten wij vasthouden aan de schepping in zes dagen en dat God Adam en Eva schiep als eerste mensenpaar, ook al schijnt dat in strijd met de wetenschap.”

De Zwolse predikant kreeg in zijn leven „vele keren op cruciale momenten” te maken met vragen over het Schriftgezag. Als kleine jongen maakt hij de gevolgen van de ”kwestie-Geelkerken” mee toen er in de Gereformeerde Kerken (synodaal) heftige discussies ontstonden over de vraag of de slang echt gesproken had. Voor de ouders van Visser was dat een reden om over te gaan naar de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Toen ds. Visser later als predikant in Zuid-Afrika diende, was ook daar in de gereformeerde denominaties een discussie over het gezag van de Bijbel gaande. In oktober 2015 verliet ds. Visser de GKV uit verontrusting over de koers en opvattingen over het Schriftgezag.

De Bijbelse gegevens over de schepping kunnen volgens hem onmogelijk worden geharmoniseerd met de evolutie of theïstische evolutie. De predikant wees gisteren op teksten uit Romeinen 5 en 1 Korinthe 15:45, waar Adam als „eerste mens” in verband wordt gebracht met Christus als „laatste Adam.” De opvattingen van prof. Van den Brink over een „door God geleide evolutie” zijn voor ds. Visser niet te harmoniseren met deze teksten. Wie aanneemt dat er voor Adam en Eva een miljoenenjarenlang proces van evolutie plaatsvond, die moet ook veronderstellen dat God de schepping niet goed geschapen heeft. Daarmee wordt volgens ds. Visser ook verondersteld dat de mens niet goed was geschapen, maar van meet af aan tot zonde en verkeerdheid geneigd was. „Het is onmogelijk te denken dat God iets zou scheppen dat verkeerd zou zijn. Het gaat hier om het karakter van God, want omdat God een Licht is en God Liefde is, daarom kan er niets bij Hem zijn dat daartegen strijd.”

Tijdens de bijeenkomst sprak J. W. van Meerten van het Logos Instituut over de argumenten voor het creationisme en over de onhoudbaarheid van de ”theïstische evolutie”. Frans Gunning, voorzitter van het Logos Instituut, legde het doel en de activiteiten van het Logos Instituut uit. Ds. H. G. Gunnink, emeritus predikant van de GKV, ging in zijn bijdrage in op de vraag ”Zijn Adam en Eva onze eerste voorouders?”

Lees hier alles over schepping en evolutie.

Lees ook in Digibron:

Ds. J. R. Visser zag geen andere mogelijkheid dan GKV verlaten (Reformatorisch Dagblad, 17-12-2015)

Over schepping past verwondering : Baseer geloof niet op rationalistisch of creationistisch bouwwerk (Reformatorisch Dagblad, 26-11-2008)