„Laten GG zorgen voor leesbare Bijbelvertaling”

Kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te 's-Gravenpolder. beeld Jaap Sinke

’s-GRAVENPOLDER. Laten de Gereformeerde Gemeenten (GG) zelf de verantwoordelijkheid nemen voor een goede, leesbare Bijbelvertaling.

Een verzoek met deze strekking heeft de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te ’s-Gravenpolder vorig jaar ingediend bij de classis Goes. Aanleiding vormde „een schrijven van een lid van die gemeente”, zo blijkt uit een verslag van de –voortgezette– classisvergadering op 11 oktober. Het verslag is te lezen in het jongste nummer van De Saambinder, het orgaan van de GG.

Volgens het verslag heeft de kerkenraad de zaak aan de classis voorgelegd, „in de hoop dat langs de kerkelijke weg uiteindelijk door onze generale synode getracht zal worden in samenwerking met andere kerken (...) deze verantwoordelijkheid te nemen.” De classis besloot de brief door te sturen naar de particuliere synode Zuid, „met de vraag of de PS deze als instructie naar de eerstvolgende Generale Synode wil zenden.” Deze komt in 2019 weer bijeen.

K. W. van Luik, tweede scriba van de gg in ’s-Gravenpolder, liet maandagmorgen desgevraagd weten dat de vraag van het gemeentelid voortkwam uit een bijdrage van drs. W. de Kloe in het Reformatorisch Dagblad. Op 1 juli reageerde De Kloe, lid van het college van bestuur van het Driestar College in Gouda, op het kort daarvoor genomen besluit van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) om verouderde woorden en niet meer gebruikte zinsconstructies in de Statenvertaling toch niet te vervangen. Hij noemde dit „onbegrijpelijk” en riep onder meer de GBS en „de gezamenlijke kerkbesturen in de achterban” ertoe op zich opnieuw te bezinnen: „De kloof tussen Bijbeltaal en gewone taal wordt steeds breder en straks onoverbrugbaar. Daarom moet de impasse waarin we ons bevinden doorbroken worden.”

Van Luik: „Het betreffende gemeentelid stuurde ons dit stukje toe, met de vraag of we hier toch niet iets mee moesten. Als kerkenraad hebben wij het doorgestuurd naar de classis, die het zonder veel discussie naar de particuliere synode heeft doorgestuurd.” Deze vergadert in april.