Jubileumavond Steunfonds Israël: Aantal Messiasbelijdende Joden groeit

Jubileumzangavond Stichting Steunfonds Israël in Zaltbommel. beeld William Hoogteyling
6

„Wij leven in een tijd van wonderen, omdat het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël nog steeds stormachtig groeit”, aldus Yoel Russu, directeur van de Makor HaTikvaschool in Jeruzalem.

Russu sprak zaterdagavond in een koude, maar goed gevulde Grote of Sint-Maartenskerk in Zaltbommel, tijdens de jubileumbijeenkomst van Stichting Steunfonds Israël/Isaac da Costa. De Messiasbelijdende Jood werd geïnterviewd door voorzitter ds. K. Hoefnagel.

Stichting Steunfonds Israël, voorheen het Isaac da Costafonds, bestaat twintig jaar. Ze ondersteunt een aantal projecten van Messiasbelijdende Joden in Israël, onder andere het Ha-Gefen Knowledge Base and Learning Center en de Makor HaTikvaschool.

Ware Messias

In zijn openingswoord wees ds. Hoefnagel op Paulus, die altijd eerst naar de synagoge ging om de Joden uit het Oude Testament te overtuigen dat Jezus de Messias is en dat de Christus moest lijden en opstaan. De boodschap dat Jezus de Christus is, riep toen tweeërlei reactie op, zei hij: sommigen van de Joden gingen in Hem geloven, anderen konden het niet aanvaarden.

Die twee, uiteenlopende reacties zijn er ook nu nog onder de Joden, zei ds. Hoefnagel, maar het getal van Messiasbelijdende Joden in Israël groeit. „Het hoofddoel van Steunfonds Israël is om als middel in Gods hand de Joden, de beminden om der vaderen wil, tot de kennis van de ware Messias te brengen en de Messiasbelijdende Joden te helpen de gezonde leer te omhelzen.”

In een terugblik memoreerde de christelijke gereformeerde emeritus predikant hoe een commissie van de Gereformeerde Gemeenten twintig jaar geleden begon met de ondersteuning van de Grace & Truthgemeente van ds. David Zadok in Kanot. Vanwege de omvang van dit „megaproject” was uitbreiding geboden en werd het Isaac da Costafonds, de voorloper van het Steunfonds Israël, opgericht.

Dubbele loyaliteit

Ds. Hoefnagel interviewde Yoel Russu over zijn leven en over Makor HaTikva, de school in Jeruzalem voor kinderen van Messiasbelijdende Joden. Russu werd geboren in Oekraïne, in een gemengd gezin: van vaderszijde vrome chassidische Joden, terwijl zijn moeder een ongelovige communiste was. Russu was 10 jaar toen zijn moeder tot bekering kwam en Jezus als de Messias erkende. Dat deed Yoel zelf op zijn veertiende.

Russu was 18 toen hij naar Israël emigreerde. Toen hij het jaar daarop in het Israëlische leger moest, sprak hij nauwelijks (modern) Hebreeuws. Eerst als soldaat, later als officier bij de Golanbrigade, viel hij naar zijn zeggen op door zijn dubbele loyaliteit, namelijk het tegelijk toegewijd zijn aan zijn land en zijn toewijding aan Jezus als zijn Messias.

Desgevraagd vertelde Russu hoe de school voor Messiasbelijdende Joden in Jeruzalem heel klein begon, maar al spoedig –vanwege de grote toename van het aantal Messiasbelijdende Joden– uitgroeide tot een school met meer dan honderd leerlingen en vijfentwintig leerkrachten. De school werd onlangs officieel erkend door het Israëlische ministerie van Onderwijs, hoewel de regering niet subsidieert. De Makor HaTikvaschool is nu de enige officiële school in Israël waar onderwijs wordt gegeven in het Nieuwe Testament, aldus de directeur, die de hoop uitsprak dat de school opleidt tot goede Israëlische burgers die in de maatschappij „het beeld van Jezus uitstralen.”

Koorzang

Behalve samenzang was er koorzang van het Shalomkoor en het gemengd koor Vox Humana uit Dordrecht, beide onder leiding van Lennert Knops, en het kinderkoor Mattanja uit Leerdam onder leiding van Marleen Vos-van Aalst. De secretaris van de stichting, ds. R. W. Mulder (predikant van de hersteld hervormde gemeente in Montfoort), besloot de jubileumavond.

Lees ook op rd.nl:

Steunfonds Israël helpt Messiaanse school in Jeruzalem (rd.nl, 06-11-2019)

Enige Messiasbelijdende school Jeruzalem moest lang wachten op erkenning (rd.nl, 10-04-2019)