Harkema verlaat kerkverband VGKN

De Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) bestaan (nog) uit zeven gemeenten. Op de foto: het interieur van de vgkN in het Friese Boornbergum. beeld VGKN Boornbergum

De voortgezette gereformeerde kerk in Nederland (vgkN) in Harkema verlaat het kerkverband van de VGKN. De synode sprak zaterdag in Noordwijk onder meer over de gevolgen van de uittreding van de grootste gemeente uit het kerkverband.

Actuarius ds. J. J. Douma-van der Molen bevestigde maandagmorgen desgevraagd dat de synode heeft gesproken over het agendapunt dat ging over het verzoek van de vgkN Harkema om afhandeling van zaken in verband met uittreding uit het kerkverband per 1 januari 2020. Op de synodevergadering in april werd bekend dat de kerkenraad van de vgkN Harkema zich wil aansluiten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. De VGKN-synode besloot in dezelfde vergadering juist om aansluiting te zoeken bij onder meer de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De vgkN Harkema, met ruim 800 leden de grootste gemeente in het circa 2000 leden tellende kerkverband, wil per 1 januari 2020 uittreden uit de VGKN, aldus ds. Douma-van der Molen. „De gemeente is bezig de nodige zaken daarvoor te regelen. Het is dus naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer geweest dat de gemeente van Harkema op onze synode aanwezig was.”

Mocht de gemeente van Harkema zich tijdens of na de proeftijd van twee jaar bedenken, dan is zij „zeker opnieuw welkom” in het midden van de VGKN.

Oecumene

De synode, die wegens ziekte van preses ds. K. J. Bijleveld werd voorgezeten door assessor S. Algra, sprak ook over het thema oecumene. „Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande in de kerken van gereformeerd belijden”, berichtte ds. Douma-van der Molen eerder maandagmorgen, verwijzend naar diverse synodezittingen die dit najaar zullen beginnen. De VGKN geven aan dat zij hen allen biddend wil opdragen aan de Heere.

De synode vergaderde ook over een voorstel van het deputaatschap voor de zending en evangelisatie. Dat onderwerp keert later terug op de synodetafel.

De VGKN hebben ook besloten het jaarboek voortaan alleen intern te verspreiden vanwege de nieuwe privacywetgeving. De algemene gegevens van onder meer predikanten blijven openbaar te raadplegen op de website van het kerkverband en zijn op te vragen bij de actuarius.

Noorden

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het kerkverband –met ongeveer 2070 leden– telt op dit moment zeven gemeenten, die vooral in het noorden van het land liggen: Assen e.o., Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude, Harkema (tot 1 januari 2020), Noordwolde en Noordwijk. Er zijn acht (emeritus) predikanten.