Handreiking sociale media door synode PKN unaniem aanvaard

Foto ANP

LUNTEREN – De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft donderdagavond de handreiking over gebruik van sociale media met algemene stemmen aanvaard. De handreiking wordt als appendix opgenomen in de beroepscode die vorig jaar is aangenomen.

De status van de handreiking bleek voor synodeleden niet helder. „U heeft teveel werk gedaan”, zei ds. J. van Pijkeren van de Commissie van Rapport. „Het moest een uitbreiding van de beroepscode worden en u heeft een handreiking geschreven.”

Scriba dr. A. J. Plaisier, die binnenkort gaat twitteren, wilde de beroepscode niet opnieuw ter discussie stellen. Daarom stelde hij voor om de handreiking als appendix op te nemen in de gedragscode. De beroepscode wordt met de appendix op een later tijdstip verankerd in de kerkelijke regelgeving.

Ds. J. G. Heetderks lichtte toe dat de handreiking ontstond nadat ouderling G. G. van Dijk uit Rotterdam tijdens de najaarssynode van vorig jaar ter sprake bracht dat de aangenomen beroepscode niets vermeldde over gebruik van sociale media als Twitter, Facebook en Linkedin. L. M. Aangeenbrug publiceerde enkele maanden later een handreiking hierover. De handreiking van de PKN van vier pagina’s kon daaruit putten.