Gereformeerde gemeente Utrecht neemt Nieuwe Westerkerk in gebruik

Nieuwe Westerkerk Utrecht. beeld Erik Kottier
6

De gereformeerde gemeente (gg) Utrecht neemt zaterdagmorgen de Nieuwe Westerkerk in Leidsche Rijn in gebruik. Dan gaat de kanselbijbel weer open en bedient ds. W. Harinck voor het eerst het Woord in de nieuwe kerk.

De gemeente nam op 6 januari 2018 afscheid van de oude Westerkerk aan de Catharijnesingel in Utrecht. Anderhalf jaar kerkte ze in de Torenpleinkerk te Vleuten. „In verband met renovatie van deze kerk en de daarbij behorende overlast is voor versnelde ingebruikneming van de nieuwe kerk gekozen”, zegt D. van der Staaij, voorzitter van de bouwcommissie van de Nieuwe Westerkerk.

Werklieden zijn nog hard aan het werk. Het is duidelijk dat er nog het een en ander moet gebeuren. Zo moet de naam nog op de voorgevel komen, een wand met veel glas. „We hebben bewust voor veel glas gekozen”, aldus Van der Staaij. „We willen graag dat ons kerkgebouw transparant is naar de samenleving toe. Er mogen geen dikke muren zijn die de inwoners van Leidsche Rijn tegenhouden om naar de kerk te komen.”

Boezemsingelkerk

Het interieur is bijna klaar. De lijnen zijn strak, de kleuren licht. De banken met de blauwe kussens, goed voor 350 zitplaatsen, staan in het gelid. De preekstoel staat op zijn plaats en het doopvont is er ook al. Dat is meegenomen uit de oude Westerkerk. Hetzelfde geldt voor de stoelen in de consistoriekamer.

Er zijn nog geen voorstellingen aangebracht op de metershoge glazen ramen aan weerszijden van de preekstoel. Hier komen later Bijbelse taferelen op te staan, links uit het Oude Testament, rechts uit het Nieuwe, onder andere van een ark, een regenboog en een fontein. Het orgel is overgenomen van de Boezemsingelkerk in Rotterdam, maar dat is nog niet aanwezig. Het werd in 1981 nieuw gebouwd door de firma Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet en staat nu in de werkplaats van orgelbouwer Ide Boogaard in Rijssen.

Als je door de ramen kijkt, zie je het Amaliapark waar de kerk aan grenst. Er worden nog struiken aangebracht om de overgang te markeren. „Die overgang moet vloeiend zijn en mag geen drempel opwerpen”, vindt Van der Staaij. Hij wijst erop dat de parkeerplaats naast de kerk groen blijft, waardoor de verbinding met het park blijft bestaan.

Op het dak van de kerk liggen 84 zonnepanelen, terwijl in een bijgebouw drie luchtwarmtepompen zijn geplaatst. „We kunnen voor 90 procent in onze energiebehoefte voorzien. Het onderwerp duurzaamheid leeft echt in de gemeente.”

Ambtenaren van de gemeente Utrecht hebben vanaf het begin op een positieve wijze meegedacht, aldus de voorzitter van de bouwcommissie. „Ze waren enthousiast toen wij kwamen met een plan voor een duidelijk herkenbare kerk in de wijk. Op hetzelfde perceel was nog genoeg ruimte voor de bouw van 24 appartementen voor reformatorische senioren.”

Evangelisatie

De kerk is natuurlijk in de eerste plaats bestemd voor de eigen leden. Zij komen uit de wijde omgeving, uit de stad Utrecht en alle omstreken. Predikant ds. W. Harinck hoopt daarnaast ook bewoners uit de wijk naar de kerk te trekken. „We hebben een taak in de wijk. De kerkenraad en de gemeente doen er veel aan om op een goede manier met de buren om te gaan. Er luidt bijvoorbeeld geen kerkklok op zondag. Van deze investering is afgezien vanwege de kosten, maar ook vanwege mogelijke gevoeligheid bij wijkbewoners.”

De predikant heeft hoop voor de kerk. „Er staan in de Bijbel veel beloften voor de stad, bijvoorbeeld in Psalm 72, waar beloofd wordt dat de stedelingen zullen bloeien als het kruid der aarde. Er is verwachting voor de stad. Het is toch erg dat veel kinderen in de wijk niet eens weten wat het paasfeest betekent? We hopen onder Gods zegen mensen op het veld van de belangstelling te brengen.”

De gemeente handhaaft haar evangelisatieactiviteiten onder kinderen in de oude stad en wil daarnaast op bescheiden schaal evangelisatieactiviteiten gaan ontplooien. „We kunnen als kleine gemeente niet alles aanpakken”, zegt ds. Harinck. „Bovendien is hier vlakbij al een evangelisatiepost van de classis Utrecht van onze kerk, waar Jos Kardol werkt. We moeten de activiteiten goed op elkaar afstemmen.”

Ds. Harinck, die ruim een jaar geleden intrede deed in de gg Utrecht, vindt het bijzonder dat hij de Nieuwe Westerkerk mag openen. Zijn vader, ds. C. Harinck, nam ruim vijftig jaar geleden, in 1967, de oude Westerkerk in gebruik.