Geref. Gemeenten in Nederland zien aantal doopleden teruglopen

Het Kerkelijk Bureau van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, met het kerkgebouw in Opheusden. beeld Vidiphoto

Het ledental van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) is in 2018 met 128 gedaald. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een terugloop van het aantal doopleden, met 143.

Dat blijkt uit het Kerkelijk jaarboek 2019 van de GGiN, dat vrijdag verscheen.

De meeste leden die voor een ander kerkverband kozen, gingen naar de Gereformeerde Gemeenten (96 leden en 183 doopleden), de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (45 leden en 51 doopleden) en de Hersteld Hervormde Kerk (43 leden en 72 doopleden). Omgekeerd kwamen 23 leden en 27 doopleden uit de Gereformeerde Gemeenten over tot de GGiN, 26 leden en 23 doopleden uit de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en 7 leden en 15 doopleden uit de Hersteld Hervormde Kerk.

Het totaal aantal leden van de GGiN bedraagt 24.211, tegen 24.339 een jaar eerder. Het kerkverband wordt gediend door acht predikanten (twee meer dan een jaar eerder). Het aantal gemeenten bleef gelijk, 49. Er is geen student in opleiding tot predikant.

Barneveld en Opheusden

De grootste gemeente van het kerkverband, die in Barneveld, groeide verder van 3758 naar 3795 (doop)leden. De tweede gemeente in grootte, Opheusden, liep terug van 3216 naar 2947 (doop)leden. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland tellen drie gemeenten met minder dan 50 (doop)leden, te weten Aalsmeer (31), Goudswaard (38) en Sprang-Capelle (22).

In het kerkelijk jaaroverzicht schrijft H. D. den Toom, beheerder van het Kerkelijk Bureau in Opheusden, dat de zonde in Nederland in toenemende mate steeds openlijker wordt uitgeleefd. „Wie onzer herinnert zich niet de gebeurtenissen rond de Nashvilleverklaring? We hebben er kennis van kunnen nemen hoe in de media hierop werd gereageerd. Deze moderne tijd rekent af met de heilzame en heilige geboden, ons door de Heere gegeven in Zijn Heilig Woord. Wat is er in ons vaderland niet een sterke drang, om maar te leven zoals de mens in zijn verdorvenheid zelf meent dat goed is. Ja, men moet ook kunnen sterven wanneer men zelf wil. En daarbij vindt men dat anderen dat dan ook maar moeten accepteren. Voor Gods Woord is in toenemende mate geen plaats meer. We worden steeds meer overgeleverd aan de „intolerantie van de toleranten”.”

Den Toom stelt vast dat de rechterflank van het reformatorisch volksdeel weggroeit van het fundament van Gods Woord. „Tekent wat we in de dagbladen konden lezen niet de geest van deze tijd? De geest der wereld, die al verder en verder doordringt in onze kerkelijke gemeenten? Hoe is het daar gesteld? Zouden we samen, met de godvrezende Ezra, niet wenende moeten uitroepen: „Mijn God, ik ben beschaamd om mijn aangezicht tot U op te heffen; mijn God; want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan den hemel?””

Publicatie

In het verslagjaar 2018 was er opnieuw overleg tussen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Gereformeerde Gemeenten. Binnen de GGiN wordt een publicatie voorbereid „die ingaat op de essentie van de leer zoals die in ons kerkverband wordt voorgestaan. Het moet een brochure worden die ook begrijpelijk is voor jongeren.”