Extra preekplaats ggiN Opheusden vervalt

Kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden. beeld Vidiphoto

Na de synodebesluiten van 12 november is er kerkrechtelijk geen grond meer voor de ‘classicale preekplaats’ te Opheusden. Dat heeft de classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) vrijdagavond besloten. Het besluit is zaterdag per brief aan de gemeente meegedeeld.

Vanaf zondag 8 december worden er in Opheusden weer als vanouds twee diensten gehouden, om 9.30 en 18.00 uur. Ds. D. E. van de Kieft (Urk) zal die zondag voorgaan. Dan valt de pastorale zorg ook weer volledig onder de kerkenraad van Opheusden. De extra catechisatielessen voor kinderen van bezwaarde leden worden dinsdagavond voor het laatst gegeven.

Sinds zondag 30 juni worden in het kerkgebouw van de ggiN te Opheusden vier diensten op een zondag gehouden: twee reguliere diensten en twee afzonderlijke diensten voor bezwaarde leden die zich niet kunnen vinden in het beleid van de kerkenraad ten aanzien van zijn voormalige predikant, ds. A. van Voorden.

Problemen

De problemen in Opheusden werden in januari 2018 openbaar. Toen bleek dat er al langer sprake was van problemen tussen de kerkenraad en zijn predikant. In maart 2018 vroegen de kerkenraad en de predikant samen bij de classis losmaking aan. Daarop gaf de classis positief advies over losmaking. In april 2018 nam ds. Van Voorden het beroep aan naar Leerdam.

Om na te gaan of er nog voldoende vertrouwen en draagvlak in de gemeente was, was de kerkenraad in april in zijn geheel afgetreden. Vervolgens werden de meeste ambtsdragers herkozen. In mei werden bezwaren ingediend tegen de nieuw gekozen ambtsdragers. Nadat de kerkenraad deze bezwaren niet-gegrond had verklaard, werden er appelschriften ingediend bij de classis. Ook de classis beoordeelde de bezwaren als niet-gegrond. Tegen die uitspraak tekende een aantal bezwaarden beroep aan bij de synode. Deze benoemde een commissie van onderzoek, die op 12 november verslag uitbracht.

Elders

Naar schatting ongeveer 1000 van de bijna 3000 gemeenteleden kerkten inmiddels elders, zoals in omliggende gereformeerde gemeenten in Nederland te Ochten en Rhenen, in de gereformeerde gemeente te Opheusden, en in de oud gereformeerde gemeenten in Nederland te Ochten en Achterberg. Zo’n 500 gemeenteleden hebben de gemeente definitief verlaten.

Om aan de bezwaarde gemeenteleden tegemoet te komen, opende de classis Oost per zondag 30 juni in het kerkgebouw in Opheusden een extra ‘preekplaats’, in de hoop dat dit zou bijdragen aan een traject van verzoening. Deze afzonderlijke diensten vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de classis en werden de laatste tijd naar schatting van de kerkenraad bezocht door ongeveer 500 mensen. De extra preekplaats was van tijdelijke aard.

Op 12 november vergaderde de synode in comité over vijf hoofdbezwaren van gemeenteleden die zich niet in het beleid van de kerkenraad en van de classis kunnen vinden. De synode besprak toen de bevindingen van de onderzoekscommissie, die zich de afgelopen periode had gebogen over de problematiek. De conclusies van deze commissie werden door de synode geheel overgenomen. Daarmee werden „alle vijf appelgronden ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard”, aldus het synodeverslag in kerkblad De Wachter Sions van donderdag 28 november.

De synode komt op 16 januari opnieuw bijeen. Dan zal de synode reageren op de antwoorden zoals die dan door een synodale commissie op de binnengekomen appelschriften zullen zijn geformuleerd.

Rust

In de brief aan de gemeenteleden van Opheusden roept de classis op om „na een periode van veel verwarring en pijn” weer gezamenlijk de gewone diensten te bezoeken. „We hopen dat na een lange periode van onrust in uw gemeente de rust weer mag hersteld worden en wensen dat de eensgezindheid onder de leden weer terug zal keren.”

De commissie ”heling en verzoening” blijft vooralsnog bestaan. De leden ervan zijn bereid om de kerkenraad bij te staan en indien nodig als schakel tussen de leden en de kerkenraad te fungeren.