Evangeliseren met een omgebouwde lijnbus

De evangelisatiebus van stichting Naar House, geparkeerd voor de deur van concertzaal AFAS live. beeld Martin Mooij
4

”Jezus zegt: Kom tot mij, en Ik zal u rust geven.” Deze tekst prijkt met grote letters op de zijkant van de nieuwe evangelisatiebus van stichting Naar House. Dit jaar bestaat de organisatie vijfentwintig jaar.

Een donkere zaterdagavond in Amsterdam, nog geen drie minuten lopen van station Bijlmer-ArenA. Op het plein voor de ingang van concertzaal AFAS Live staat een rode lijnbus, lijn 777. Bestemming: ”Naar House”.

Op deze avond vormt de bus de uitvalsbasis voor een evangelisatieteam van een man of vijftien, dat gaat evangeliseren onder de mensen die naar een concert van de Nederlandse band Chef’Special gaan. Eerder was de bedoeling dat de bus geparkeerd zou worden bij een dancefeest van radio 538, ”Jingle Ball 538”, maar dat evenement werd afgelast.

Stof

Om half acht verzamelen leden van de werkgroepen Hardinxveld-Giessendam en Voorthuizen zich in de bus. Die wordt eerst uitgebreid bewonderd: het is de eerste evangelisatieactie van het voor lijndiensten afgedankte vervoermiddel. Het stof van de verbouwing van de bus ligt nog op de stoelen, maar afgezien daarvan is iedereen tevreden. Totdat blijkt dat de verwarming het niet doet. Even lekker opwarmen in de bus is er dus deze keer niet bij. Ook het koffiezetapparaat blijkt incompleet. Een teamlid wordt erop uitgestuurd om ergens een onderdeel te gaan kopen.

Voordat de evangelisatieactie begint, gaat iedereen in een kring staan, hand in hand. Jan, die de leiding heeft, gaat voor in gebed en vraagt om een zegen over de actie, over de gesprekken en over de teksten op de bus. Daarna gaat het team in koppels uiteen om mensen te spreken die in de rij staan of buiten rondlopen. Buiten de bus is het opvallend rustig. Het gure weer drijft iedereen naar binnen. Ook bij de concertzaal staan geen lange rijen. Toch hoeft dat niet te betekenen dat er weinig gesprekken gevoerd worden, zegt een van de teamleden geruststellend: „De bezoekers moeten er ook allemaal weer een keer uit, en dan zijn we er voor ze.”

„We willen het Evangelie brengen door met mensen in gesprek te gaan”, vertelt Maarten de Bruin (47), die al 16 jaar betrokken is bij het werk van stichting Naar House. Hij is op deze avond vanuit Hardinxveld-Giessendam naar Amsterdam gekomen. In het dagelijks leven is hij directievoerder UAV en toezichthouder op civiele werken. Dit houdt in dat hij namens opdrachtgevers –vaak gemeenten, provincies of Rijkswaterstaat– toezicht houdt op het werk van aannemers. In de nachtelijke uren is hij regelmatig bij een van de Naar House-bussen te vinden. „De folders die we uitdelen, geven vaak aanleiding tot gesprekken. Daarnaast bidden we of Gods Geest mensen naar ons toe wil sturen, wat ook vaak gebeurt.”

Meelopen

„Een werkgroepleider zei een keer dat wij met de evangelisatieacties als het ware mee mogen lopen met het werk van God”, vertelt De Bruin. „Het is niet ons werk. We hoeven niet gestrest rond te lopen met het idee dat we mensen moeten scoren.”

Een halfuur later is er nog steeds geen koffie. De thee, die wel gezet kon worden, wordt niet door alle teamleden even enthousiast ontvangen. „Thee? Dat drink ik alleen als ik ziek ben!” Toch is iedereen blij dat er iets warms te drinken is, zeker voor wanneer er later nog concertbezoekers in de bus komen zitten om te praten.

Toen Naar House werd opgericht was de organisatie vooral gefocust op het evangeliseren bij houseparty’s. Zeker in de jaren negentig waren deze feesten in opkomst in Nederland. Tegenwoordig staan de bussen ook bij andere feesten, bij festivals, en in verschillende winkelcentra.

Het publiek is heel verschillend, merkt De Bruin. „Bij een concert van bijvoorbeeld de Toppers loopt een heel ‘gewoon’ publiek. Dat zijn mensen die hun leven wel op de rit hebben en die het gevoel hebben God niet nodig te hebben. Zij willen het liefst niet met het Evangelie geconfronteerd worden. Dan krijg je weleens een regen vloeken over je heen.”

Bij de housefeesten is dat anders, weet De Bruin uit ervaring: „Mensen op dat soort feesten rekenen erop dat de bus er is en zijn teleurgesteld als dat niet het geval is.”

Naast het feit dat Naar House zich richt op evangelisatie, vervult de stichting ook een maatschappelijke functie. „We vangen mensen op die bijvoorbeeld zo onder invloed zijn dat ze uit de tent worden gezet, of zich zo hebben misdragen dat ze het feest moeten verlaten. Vaak zijn hun vrienden dan nog binnen, hebben ze hun telefoon niet bij zich en zijn ze niet volledig aangekleed. In de bus kunnen ze opwarmen met koffie of thee en een deken. Dan krijg je soms de kans om een mooi gesprek te voeren.”

Op de vraag wat het mooiste moment is dat De Bruin bij Naar House heeft meegemaakt, blijft het even stil. Lang genoeg voor de teamgenoten om hem plagend te bestoken met vragen: „Ja, wanneer heb je voor het laatst geoogst?” „Of ben je alleen maar aan het spitten?” De Bruin: „Ik mag zaaien, dat vind ik genoeg.”

Hij was laatst aanwezig bij de doop van iemand die hij op een housefeest een lolly had aangeboden met een Bijbeltekst eraan. „Dat was voor die persoon het begin van een nieuw leven. Het is heel mooi dat je daar getuige van mag zijn.”

Creatief

De evangelisatieactie duurt tot een halfuur voor middernacht. Zo rustig als het eerst was, zo druk was het later op de avond, zegt De Bruin terugblikkend via de telefoon. „Als er echt rijen staan voor de ingang is het makkelijker om mensen aan te spreken, maar je moet ook creatief zijn. Al met al was het een heel geslaagde actie. Ik heb volop werk gehad. In het laatste halfuur liep de tent leeg. Toen heb ik nog wel een stuk of acht gesprekken kunnen voeren.”

Vaak komen de meeste gesprekken aan het eind van de avond op gang, vertelt De Bruin. „Aan het begin zijn de mensen nog erg gefocust op hun doel: het in de zaal belanden. Na afloop van een evenement is het makkelijker om aansluiting te vinden.”

Stichting Naar House in cijfers

opgericht in 1994

33 regionale werkgroepen

4 evangelisatiebussen

450 vrijwilligers

300 evangelisatieacties per jaar

„We zijn schakels in de ketting van Gods werk”

Stichting Naar House is gericht op evangelisatie op straat. De organisatie is opgericht door Gerard Grimbergen. Hij bracht zijn zoon in de jaren negentig een keer naar een houseparty, terwijl hij niet wist wat daar allemaal gaande was. Later op de avond ging hij terug om te kijken wat dat nou precies voor feest was. „Hij zag van heel dichtbij wat voor verwoestende uitwerking de housemuziek op de levens van jongeren had”, zo meldt de website van Naar House.

In 1993 ging Grimbergen voor het eerst met een groep vrijwilligers naar een housefeest om daar te evangeliseren. In 1994 werd de stichting in het leven geroepen. In 1996 werd de eerste lijnbus aangeschaft en in 1997 werd een kantoor ingericht.

Tegenwoordig doet de stichting veel meer dan evangeliseren bij houseparty’s. Regelmatig staan de evangelisatiebussen op festivals of in winkelcentra.

Wilco Steenbergen heeft de dagelijkse leiding op het kantoor in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij is sinds 2004 betrokken bij de organisatie. „De vrijwilligers werken vanuit de drijfveer van Spreuken 24:11, waar staat: „Red degenen, die ter dood gegrepen zijn.” Zo zijn we schakels in de ketting van Gods werk”, zegt Steenbergen.

Naast evangelisatie op straat helpt de stichting lokale gemeenten met evangeliseren. Ook bewustwording vormt een belangrijk onderdeel van het werk van Naar House. „We willen jongeren laten nadenken over welke muziek ze luisteren en of dat hen dichter bij God brengt, of verder bij Hem vandaan”, aldus Steenbergen.

Aan het eind van elke evangelisatieactie verschijnt een gebedsbrief, waarin de mensen met wie de vrijwilligers in gesprek zijn gegaan worden opgedragen aan God. „We hebben vrijwilligers die evangeliseren of de bussen besturen, maar we hebben ook nog evenzoveel bidders in dienst.”

Voor nazorg verwijst Naar House door naar lokale geloofsgemeenschappen. Steenbergen: „We zetten mensen als het ware voor de deur van de kerk neer, maar daarna moet de kerk het zelf oppakken.”