Enquête opinieblad De Nieuwe Koers over schepping en evolutie

beeld EPA, Peter Klaunzer

Opinieblad De Nieuwe Koers peilt middels een enquête hoe christenen denken over schepping en evolutie.

De redactie zette de enquête uit naar aanleiding van het verschijnen van het boek ”En de aarde bracht voort” van de theoloog prof. dr. G. van den Brink.

„Met deze open enquête willen we nagaan welke reacties het boek van Van den Brink oproept”, aldus de hoofdredactie van De Nieuwe Koers. „Kunnen christenen de evolutietheorie verenigen met een Bijbelgetrouwe geloofsopvatting? Begeef je je op een hellend vlak als je de evolutietheorie omarmt?”

De resultaten zullen een beeld geven van de opvattingen van christenen, maar niet representatief zijn, verwacht de redactie van De Nieuwe Koers. „Het is geen uitputtende vragenlijst.”

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het cursusprogramma AKZ+ en de site weetwatjegelooft.nl Deelnemers kunnen de vragenlijst anoniem invullen op nl.surveymonkey.com/r/evolutie De resultaten van het onderzoek worden later dit jaar gepubliceerd.

2017-07-08-ACC2-evolutie-6-FC_webWorstelen met de grote vragen van schepping en evolutie