Enige Messiasbelijdende school Jeruzalem moest lang wachten op erkenning

Yoel Russu, directeur van Makor HaTikvah, is blij en dankbaar dat het Israëlische ministerie van Onderwijs zijn school eindelijk erkend heeft. beeld RD, Henk Visscher

De enige Messiasbelijdende school in Jeruzalem, Makor HaTikvah, werd in september door de Israëlische overheid officieel erkend. Daar ging een lang proces aan vooraf. Directeur Yoel Russu (35) spreekt van een wonder. „Dit helpt om geaccepteerd te worden.”

Zoals elke Joodse jongen diende ook Russu in het leger. Zijn diensttijd was een eenzame tijd, vertelt de voormalige officier. „Ik miste de Messiasbelijdende gemeente, de ontmoeting met andere gelovigen.” Toch was hij niet alleen. Toen Russu op een nacht moest wachtlopen, raakte hij in gesprek met een medesoldaat. „We ervoeren een sterke verbondenheid. Pas na onze diensttijd ontdekten we van elkaar dat we beiden Messiasbelijdend waren. Toen begrepen we dat we iets hadden ervaren van de eenheid in Christus.”

Russu groeide op in Oekraïne als kind van Joodse ouders. Op 14-jarige leeftijd voelde hij dat hij „Jezus nodig had.” Vijf jaar later emigreerde hij naar Israël, waar hij meevocht in de tweede Libanonoorlog (2006). In 2012 werd hij gevraagd als docent op Makor HaTikva, waar hij inmiddels schooldirecteur is. Van 27 maart tot 5 april was Russu in Nederland en bezocht hij verschillende reformatorische scholen.

Erkenning

September 2018 was een heuglijke maand voor de schooldirecteur. Na negen jaar lobbyen en diverse rechtszaken aanvaardde het Israëlische ministerie van Onderwijs zijn school als officiële onderwijsinstelling.

Erkenning is voor Makor HaTikvah van levensbelang, geeft Russu aan. Niet langer loopt de school het risico op sluiting. De docenten heten nu officieel gekwalificeerd. Bovendien zijn de diploma’s voortaan geldig, waardoor studenten een betere toegang hebben tot een vervolgopleiding.

Volgens Russu heeft de erkenning lang op zich laten wachten omdat de overheid moeite had met het Messiaanse karakter van de school. „Het ministerie van Onderwijs en de rest van de maatschappij worden steeds religieuzer. Alleen het ministerie van Justitie staat wat meer open voor afwijkende opvattingen.”

Een toetsing op onder meer veiligheid en kwaliteit volgde. Aanvankelijk voldeed de school niet aan de criteria, vonden de inspecteurs.

Russu: „We deden er alles aan om de onderdelen die de inspecteurs zwak vonden, te verbeteren. We stuurden docenten naar de universiteit voor trainingen, we verbeterden het lesmateriaal en we maakten het gebouw veiliger.”

Dankzij alle verbeteringen, maar ook op aandringen van het ministerie van Justitie, gaf de inspecteur groen licht. Voor het eerst in de geschiedenis van Israël kreeg een Messiaanse school erkenning. „Dit helpt onze beweging sterk om geaccepteerd te worden door onze samenleving.”

Missie

De erkenning zette de school in de schijnwerpers. Schooldirecteuren en ambtenaren bezoeken Makor HaTikvah regelmatig. Dit geeft Russu de gelegenheid te vertellen over zijn missie. „We willen onze leerlingen onderwijzen in het geloof in Jezus als de Messias. Als een leerling de school verlaat en hij wordt geconfronteerd met allerlei meningen in de maatschappij of op een hogeschool, moet hij weten wat zijn identiteit is.” Russu kreeg berichten dat „alle leerlingen die de school verlieten en in het leger of op een hogeschool terechtkwamen, hun geloof deelden met hun kameraden of klasgenoten.”

Dat blijft niet zonder gevolgen. „Ze kunnen te maken krijgen met afwijzing. Het kan gebeuren dat een commandant in het leger die hoort dat je Messiasbelijdend bent, je met één of twee rangen degradeert. Een van onze docenten had gesolliciteerd bij een opleiding orthopedagogiek, maar werd geweigerd omdat ze abortus afkeurt.” De schooldirecteur vindt het wrang dat er nog zo weinig acceptatie is van Messiaanse Joden. „Op andere gebieden is Israël een vrije maatschappij, waarin bijvoorbeeld homoseksuelen alle ruimte krijgen.”

Olie

De school leunt financieel sterk op giften van sympathisanten in Israël en uit het buitenland. Dat zorgt voor onzekerheid. „Iedere maand is het weer hopen dat we voldoende geld ontvangen. We bidden en we zien dat de kruik met olie nooit opdroogt.”

De directeur ziet het brengen van het Evangelie als de voornaamste taak van de school. „Iedereen moet weten dat Jezus gekomen is als onze Zaligmaker. Het Woord verspreidde zich vanuit Sion over de wereld en komt nu weer terug.”

Makor HaTikvah

Makor HaTikvah (”Bron van hoop”) is in 1992 opgericht door Messiasbelijdende Joden die hun kinderen niet langer naar een seculiere Israëlische school wilden sturen. Vorig jaar is de school officieel erkend door de Israëlische overheid. Het schoolgebouw ligt in hartje Jeruzalem. Ze telt momenteel circa honderd leerlingen in de leeftijd van vijf tot vijftien jaar, en 25 betaalde docenten. Hoewel Makor HaTivah nu erkend is, krijgt ze geen overheidssubsidie. Collegegeld en steun van betrokkenen, onder wie Nederlandse donateurs, vormen de bron van inkomsten.

Het lespakket bestaat voor 75 procent uit lesstof die verplicht is door de overheid, over onder meer Joodse cultuur, de Tenach en Hebreeuws. De rest van het curriculum kan de school zelf vormgeven. Mahor HaTikvah geeft onder meer les in het Nieuwe Testament.

De school staat open voor de diversiteit binnen de Messiaanse stroming. Een van de toelatingscriteria voor docenten en leerlingen is dat ze Jezus als een Persoon in de Drie-eenheid erkennen.

Yoel Russu is drie jaar geleden benoemd tot schooldirecteur.