Ds. Slomp: PKN-schuldbelijdenis is geschiedvervalsing

Schuldbelijdenis jodenvervolging
Ds. J. Slomp. beeld RD, Anton Dommerholt

Erg arrogant en aanmatigend om vroegere collega’s gebrek aan moed te verwijten, vindt ds. J. Slomp, bestuurslid van de Stichting Herinnering LO-LKP (Landelijke Knokploegen) en zoon van verzetsstrijder ”Frits de Zwerver”. „Er klopt niets van. Deze verklaring is geschiedvervalsing.”

Zevenmaal klonk officieel kerkelijk protest tegen de Jodenvervolging. Driemaal moest het Interkerkelijk Overleg een nieuwe voorzitter kiezen omdat de vorige was gearresteerd. Tweehonderd predikanten kwamen in de gevangenis, van wie er vijftig het niet overleefden, somt ds. Slomp op.

En over het zogeheten passief toekijken van de Nederlandse bevolking: „Er is becijferd dat voor het onderbrengen van 340.000 onderduikers 2,4 miljoen mensen nodig waren. Dat was meer dan een kwart van de bevolking.”

Het stoorde ds. Slomp dat zondag „Luther erbij gehaald werd als kwade genius”, terwijl Hitler niet werd genoemd. „Terwijl het nazisme niet religieus, maar heidens antisemitisch was.”

De brochure van de PKN geeft volgens de predikant „een vertekend beeld” en is „slecht onderbouwd”, met een zeer onvolledige literatuurlijst. „Er wordt gesteld dat er eeuwenlang een kloof in stand werd gehouden, maar de Joden hadden al lange tijd volledige burgerrechten. Het waren de nazi’s die de Joden isoleerden.”