„Diaken ontsteekt licht in de duisternis”

De Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie trok zo'n duizend diakenen en andere belangstellenden. beeld Cees van der Wal
6

„Onze God is een gulle God, Die een vermogen heeft en daarnaar uitdeelt”, aldus ds. S. van Meggelen tijdens de Landelijke Diaconale Dag zaterdag in Utrecht.

„Daarbij houdt Hij rekening met wat de mens in zijn mars heeft”, voegt de preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) daaraan toe. Ze houdt een „liturgische opening” voor de ongeveer 1100 diakenen die zijn afgereisd naar het Utrechtse Beatrixtheater, waar de 123e Landelijke Diaconale Dag wordt gehouden. De dag is georganiseerd door Kerk in Actie, de diaconale afdeling van de PKN. Kees Posthumus, verhalenverteller en kerkelijk journalist, leidt het programma in goede banen.

Een van de aanwezigen is Jantien van Dijk, die ’s morgens al vroeg vanuit het Groningse Winschoten is vertrokken om de bijeenkomst te bezoeken. Ze vertelt dat ze vooral voor de informatie naar de diaconale dag komt. „Ik kom hier naartoe om gevoed te worden.”

Tijdens de opening gaat ds. Van Meggelen in op de gelijkenis van de talenten, uit Mattheüs 25. „De Heere vertrouwt de talenten aan je toe. Dan heb je zin om ermee aan de slag te gaan, om zo smaakmaker te zijn”, aldus de synodevoorzitter.

„De roeping van diaken kan verschillend ingevuld worden”, zegt ds. Van Meggelen. „De één is goed met de centen, een ander verdiept zich in de regels van de WMO en nog weer een ander helpt praktisch bij de voedselbank. Gebruik het talent en het wordt alleen maar meer.”

De predikante uit Breda geeft de diakenen nog wat mee: „Mensen die zich niet meer waardig voelen, krijgen door uw werk een oppepper. Doordat u hen ziet als de moeite waard, gaan die mensen zichzelf weer zien als een mens met mogelijkheden.”

Inspiratieverhaal

Kathleen Ferrier, voormalig Kamerlid voor het CDA en in het verleden uitgezonden als medewerker van Kerk in Actie in China, houdt een „inspiratieverhaal.” Zij begint haar betoog met een citaat van de Chinese wijsgeer Lao Tse, die vermoedelijk leefde in de zevende eeuw voor Christus: „Klaag niet over de duisternis, maar steek een kaars aan.”

Diakenen ontsteken ook een licht in de duisternis en zien wat er gedaan moet worden, zo stelt Ferrier. „Altijd zijn er wel mensen die het licht aansteken. Jullie zijn de mensen in de haarvaten van de samenleving. Daar geven jullie het Woord van God in en door jullie werk handen en voeten. Jullie maken zichtbaar, tastbaar en voelbaar waar de kerk voor staat.”

Het valt de oud-parlementariër op dat de maatschappij gepolariseerd is. „De diakenen vormen het tegengif en de tegenkracht. Een tegencultuur tegen de desinteresse, het harde roepen en het weinige doen. De kerk kan niet zonder jullie, de samenleving kan niet zonder jullie. Jullie zijn de smaakmakers, het licht in de duisternis.”

Belevenismarkt

Tijdens de dag zijn er naast het plenaire programma ook meerdere workshops. Verder is er een ”belevenismarkt”, waar de stands worden bemand door vertegenwoordigers die zich inzetten voor kwetsbare mensen. Zo zijn er onder meer stands over mensen die kampen met armoede en over jongeren of vluchtelingen.

Ds. S. de Kam, deeltijdpredikant in Meeuwen, staat ook op de markt. Hij zet zich in voor vluchtelingen. „We wilden voor alle kwetsbare mensen een huis hebben. Vluchtelingen vallen daar heel specifiek onder.” Ds. De Kam is verbindend specialist interculturele kerken. In die functie probeert hij protestantse christenen te verbinden met migrantenchristenen. Om daarbij te helpen, schreef hij een handreiking met de titel ”Samen Bijbellezen in een multiculturele groep”. „Dan snijdt het mes aan drie kanten; het gaat over God, je leert beter Nederlands en je hebt het met elkaar ook ergens over.”

Verkiezing

Tijdens de diaconale dag vindt ook de verkiezing van de Smaakmaker van het Jaar plaats. Als „beste diaconale initiatief van 2018” komt De Paraplu uit de bus. Dat is een gezamenlijk initiatief van PKN-wijkgemeente De Prinsekerk en de christelijke gereformeerde Rehobothkerk, beide in Rotterdam, om vrouwen in de Agniesebuurt in de Maasstad te helpen en te steunen. In De Paraplu ontmoeten vrouwen elkaar, ontvangen ze hulp bij het lezen en invullen van brieven en formulieren en kunnen ze gebruikmaken van een gratis lunch.