Christelijke gereformeerde kerken steunen vaak projecten in Roemenië

Synode CGK 2016
beeld RD, Anton Dommerholt

Een kwart van de christelijke gereformeerde kerken steunt een (diaconaal) project in Europa. Vooral Oost-Europa is populair: meer dan de helft van deze kerken biedt hulp in Roemenië, gevolgd door Oekraïne en Moldavië.

Dat blijkt uit een enquête van deputaten buitenlandse zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). De generale synode van dit kerkverband boog zich vrijdag in Nunspeet over een rapport van het deputaatschap, dat in opdracht van de landelijke kerkvergadering van 2013 onderzoek deed naar de mogelijkheid om in Europa zendingsprojecten te steunen. Een besluit nam de synode nog niet.

Deputaten buitenlandse zending selecteerden drie gebieden waar de CGK zendingsprojecten kunnen ondersteunen: in Spanje, Frankrijk en Noord-Ierland. Het gaat om plaatsen in Europa waar nog weinig zendingswerk wordt gedaan, zei deputaat ds. H. Korving (Urk) gisteren. „We willen kwetsbare kerken, die missionair bezig zijn, steun bieden.”

De synode besloot donderdag contacten te leggen met het Spaanse kerkverband Iglesias Reformadas de España (IRE). Synodepreses ds. P. D. J. Buijs las vrijdag een bericht voor van deze kerk, waarin die haar dankbaarheid uitspreekt.

Afbouwen

De CGK werken aan het afbouwen van verschillende langlopende zendingsprojecten, zoals in Indonesië. Uit de begroting blijkt dat de kosten van projecten soms oplopen in plaats van afnemen. Deputaten geven aan dat een project niet zomaar gestopt kan worden. „Afbouwen van projecten is soms problematisch en te snel vertrekken uit een gebied kan desastreuze gevolgen hebben.”

Deputaten willen meer zendingswerkers naar de regio Isaan in Thailand uitzenden, in (financiële) samenwerking met een kerk en een thuisfrontcommissie. In het Aziatische land werkt ook ds. W. M. den Hertog.

Het deputaatschap vraagt de landelijke kerkvergadering ook de opbouw van het kerkelijke leven in de Reformed Churches in Botswana te ondersteunen door de bekostiging van vier predikanten.

Diaconaal werkers

De commissie die het rapport van deputaten heeft bestudeerd, ziet een „afname van de waardering van een landelijk kerkverband en de toenemende gerichtheid op de plaatselijke gemeente” en haar eigen diaconale projecten. De commissie vindt het zinvol te onderzoeken of deze ontwikkeling gevolgen heeft voor de organisatie van het zendingswerk.

Het aantal uitgezonden missionaire diaconale werkers schommelt jaarlijks rond de vijfentwintig à dertig. De synode overweegt deze werkers in de aanloop naar hun uitzending eenmalig financieel te ondersteunen.

De jaarlijkse „omslag” per kerklid voor de zending gaat mogelijk weer naar 11,20 euro. De synodevergaderingen van 2010 en 2013 brachten dit bedrag tijdelijk terug tot 8,00 euro.

Ds. A. A. Egas (Nieuwkoop) bracht de synode –informeel– de groeten over van het deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten.