CGK/NGK Nieuwegein zet openstelling vrouw in ambt door

De samenwerkingsgemeente van christelijke gereformeerden en Nederlands gereformeerden in Nieuwegein zet haar voornemen om vrouwelijke ambtsdragers te benoemen door. Ze wil niet langer de „kerkelijke weg” bewandelen.

De kans is groot dat de Ankergemeente dit voorjaar als eerste gemeente in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vrouwelijke ambtsdragers krijgt, aldus de website van kerkblad OnderWeg vrijdag.

Binnen de CGK geldt de regel dat „vrouwelijke leden van de gemeente geen passief kiesrecht hebben wanneer een van de kerkverbanden van de samenwerkingsgemeente daarvoor niet de ruimte geeft.” De CGK kennen geen vrouwelijke ambtsdragers; de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) wel.

De Ankergemeente nam in 2005 het besluit de ambten van ouderling en diaken voor vrouwen open te stellen. Op advies van de CGK en de NGK heeft de gemeente dit principebesluit echter nooit uitgevoerd.

Kerkenraadswoordvoerder en ouderling Wim Groeneweg bevestigt in OnderWeg dat de Ankergemeente –anders dan in 2005 en anders dan de samenwerkingsgemeenten in Arnhem en Nijmegen– dit keer geen advies of instemming heeft gevraagd aan de CGK om vrouwen in het ambt te benoemen. „We taxeren dat daardoor de daadwerkelijke openstelling van de ambten voor vrouwen in onze gemeente opnieuw op de lange baan zou worden geschoven. Dat wilden we niet meer. Veertien jaar na ons eerdere besluit vinden we dat dit voor de opbouw van onze gemeente nu echt noodzakelijk is.”

De gemeente wil niet wachten op de generale synode van de CGK, die later dit jaar over vrouw en ambt zal spreken. „Op zijn best komt daar een commissie uit die dat nog weer eens gaat bekijken.”

Volgens Groeneweg zet het besluit van de Ankergemeente de eenheid binnen de CGK niet onder druk. „Die eenheid staat al onder druk doordat er nauwelijks oog is voor de moeite van de samenwerkingsgemeenten.”

De classis Utrecht sprak eerder dit jaar haar „afkeuring” uit over het besluit van de samenwerkingsgemeente in Nieuwegein. Ze verbond daar echter „op dit moment geen consequenties” aan. In een bijzondere kerkvisitatie zou met de kerkenraad van Nieuwegein verder worden gesproken om „met elkaar de kerkelijke weg te blijven bewandelen.”

De kerkvisitatie heeft inmiddels plaatsgevonden. „Dat was een goed gesprek”, aldus Groeneweg. Hij verwacht dat de zaak terugkomt op de najaarsclassisvergadering.

Een groeiend aantal samenwerkingsgemeenten in de CGK wil vrouwelijke ambtsdragers. De classes houden tot nu toe vast aan de landelijke richtlijnen.

De classis Zwolle wil dat de generale synode zich opnieuw uitspreekt over een manier waarop samenwerkings- en samenwerkende gemeenten zich moeten verhouden tot de besluiten van vrouw en ambt in de zusterkerken.