CGK geven HSV vrij voor gebruik

Christelijke Gereformeerde Kerken 2010-2011
Foto RD, Anton Dommerholt
2

NUNSPEET – De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft de Herziene Statenvertaling (HSV) vrijgegeven voor gebruik in de kerken.

Na een korte discussie sprak de synode zich woensdagmorgen unaniem uit voor een voorstel met die inhoud. De generale synode 2010 begon dinsdag in Nunspeet haar tweede zittingsweek. De synode besloot een commissie te benoemen die op- en aanmerkingen vanuit de kerken over de HSV verwerkt en deze doorzendt naar de Stichting HSV. De kerken wordt gewezen op de mogelijkheid om opmerkingen te maken.

In mei 2008 besloot de particuliere synode van het Oosten van de CGK een commissie te benoemen met onder meer de opdracht zich te verdiepen in het HSV-project. Op basis van het door deze commissie gedane onderzoek constateert de synode nu dat de HSV meer is dan een hertaling: het vervangen van verouderde woorden. „In de HSV is de tekst van de Statenvertaling aan de hand van grondtekst en kanttekeningen tekst voor tekst herzien.” De ”H” in HSV is dan ook wezenlijk, aldus de synode. Maar ook de letters SV zijn wezenlijk. „Van een nieuwe vertaling is geen sprake. Het gaat om een herziening op basis van en in getrouwe verbondenheid met de SV. Daarvan getuigt ook de werkwijze bij de herziening.”

De HSV biedt in het algemeen „een betrouwbare weergave van de grondtekst”, aldus de synode. „Veel moeilijke en verouderde woorden zijn terecht en correct vervangen.”

Niettemin komen in nogal wat gevallen in de HSV zinnen voor die niet fraai zijn en stroever dan nodig is. Er is dan ook reden om te hopen dat de HSV zich na de verschijning zal blijven richten op verdere herziening, „daar waar nu nog kritische opmerkingen zijn te maken.”

De synode was van mening dat het rapport van de commissie van de particuliere synode Oost voldoende vertrouwen geeft 
om de HSV nu al voor gebruik in de kerken vrij te geven. „Een nieuw studiedeputaatschap c.q. –commissie is derhalve niet nodig.”

De synode stelde verder dat de kerken gediend zijn met een spoedige beoordeling van de HSV. Deze beoordeling zal zowel over de betrouwbaarheid als over de bruikbaarheid gaan. Het eindresultaat op een later moment hoeft echter niet alsnog door de generale synode worden beoordeeld. Wel zou een te benoemen commissie zich kunnen richten op een verdergaande verbetering van de HSV.

De synode sprak zich in 2001 uit voor samenwerking met de Gereformeerde Bond inzake de herziening van de Statenvertaling.