CGK doen onderzoek naar vrouw en ambt

Synode CGK 2019
beeld RD, Henk Visscher

Een studiecommissie van synodeleden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gaat onderzoek doen naar vrouwelijke ambtdragers.

De generale synode van de CGK besloot dat dinsdag in Nunspeet naar aanleiding van twee zogeheten instructies –van de particuliere synodes van het Oosten en van het Westen– over vrouwelijke ambtsdragers. Enkele christelijke gereformeerde kerken hebben inmiddels vrouwen in het ambt bevestigd of zijn van plan dat te doen.

De CGK spraken zich in 1998 en 2001 uit tegen vrouwelijke ambtsdragers. Het de bedoeling dat de commissie onderzoek gaat doen naar wat de Nederlands Gereformeerde Kerken in 2004 en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in 2017 over vrouwelijke ambtsdragers hebben besloten. Beide kerkverbanden kennen wel de vrouw in het ambt. In het onderzoek wordt ook het boek ”Meedenken met Paulus” van dr. B. Loonstra meegenomen, evenals de reacties daarop.

De studiecommissie moet komend voorjaar klaar zijn met haar onderzoek.

Israël

De CGK gaan ook onderzoek doen naar het thema ”Israël, land en staat”. De landbelofte aan Abraham is „een heel centraal punt” in het Oude Testament, zei deputaat kerk en Israël ds. M. W. Vrijhof dinsdag. „Het lijkt ons goed om ons te buigen over de vraag hoe dat in het Nieuwe Testament zit.”

De synode nam het voorstel van deputaten over. Daarnaast worden jaarlijks enkele gemeenten benaderd om hen te steunen in de bezinning over de betekenis van Israël voor de kerk.