Bijbelse verwachting voor Arabische volken

Kinderen in Damascus lezen in de Arabische kinderbijbel. beeld Stichting Ismaël
3

Is er, in Bijbels opzicht, nog verwachting voor de niet-Joodse volken in het Midden-Oosten? Stichting Ismaël, werkzaam in de Arabische wereld, ziet wonderen gebeuren in gesloten landen in het Midden-Oosten.

De interkerkelijke stichting, die christenen in de Arabische wereld steunt met lectuur, gebed en diaconale hulp, gaf recent een boekje uit: ”Kretenzen en Arabieren, de grote werken van God in hun eigen taal”. In het boekje, dat 60 bladzijden telt, worden verschillende projecten van de stichting opgesomd. Ds. W. Visscher, voorzitter van de stichting, schreef een inleiding over de oordelen en het heil voor Egypte en Assyrië (Irak).

Met welke doel heeft Stichting Ismaël dit boekje uitgegeven?

J. H. Vreeken, secretaris van de stichting: „Om meerdere redenen. In de eerste plaats om bekendheid te krijgen. We stonden eerder dit jaar op de Familiedagen in Gorinchem en wilden ons verhaal onder de aandacht brengen. Een flyer gaat zo in de prullenbak. Dit boekje niet. Leg het op de salontafel en pak het zondag nog eens om te lezen hoe God onder de Arabieren werkt.

In de tweede plaats blijft het lastig om in het Midden-Oosten, buiten Israël, het Evangelie te brengen. Christenen in Nederland denken dan al snel dat je tegen Joden bent. Dat is uiteraard niet zo. Het is de opdracht voor een christen om het Woord verkondigen, ook aan Arabieren.”

Kerkgebouw in Homs, Syrië. beeld Stichting Ismaël

Hoe ziet u het heil voor de Arabieren, op grond van de Bijbel, voor u?

„Het is een taak van de kerk om met het heil naar de heidenen te gaan. Zij moeten horen van de zaligheid. In Romeinen 10 lezen we: „En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?” Pas als de volheid van de heidenen een feit is, komt de zaligheid voor het Joodse volk er, leert de Bijbel ons in Romeinen 11.”

Wat ziet u op dit moment gebeuren in het Midden-Oosten?

„In het Midden-Oosten is er een tweedeling. Er zijn landen waar de kerk verboden is. Denk aan Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Jemen. Het is belangrijk dat het Woord in de gesloten landen, waar vaak nog helemaal geen kerk is, komt. Er zijn ook landen waar het christendom wordt gedoogd.

In mei was ik in Syrië, in de stad Homs, bij een baptistengemeente. Er komen mensen die zich afkeren van de islam om de ellende die de soennieten en sjiieten elkaar aandoen. Grote delen van Homs zijn verwoest door de jarenlange burgeroorlog. Een paar jaar geleden was de kerk leeg. Maar de gemeente groeit weer. Op zondag zitten er wel 250 mensen in de dienst.”

Arabische lectuur in Caïro, Egypte. beeld Stichting Ismaël

Hoe ziet u de toekomst voor de Arabische volken in relatie tot het Joodse volk?

„Ik denk aan Psalm 87. Daar worden zeer heerlijke dingen gesproken van Jeruzalem, de stad Gods. Rahab (Egypte) en Babel (Irak) zullen door de Allerhoogste zelf bevestigd worden.

De Heere Jezus komt niet terug voordat de Arabische wereld ook God is gaan dienen. Geen zaligheid voor Israël voordat de volheid van de heidenen er is. Want dan zal geheel Israël zalig worden. Wanneer dat is, weten we niet, maar Gods belofte blijft staan.”

>>stichting-ismael.nl