Bezwaarden vrouw in ambt GKV willen van zich laten horen – maar hoe?

Ds. Henk Drost, prof. dr. Arjan de Visser, ds. Rufus Pos, Ida Slump-Schoonhoven, dr. Dolf te Velde (v.l.n.r.). beeld RD
4

De bezwaarden over de vrouw in het ambt in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) willen meer van zich laten horen. Het is echter nog de vraag hoe ze dat zullen doen.

Zaterdag hield Bezinning Man, Vrouw en Ambt (Bezinning MVEA) een themadag in de Immanuelkerk te Bunschoten. De dag was een bezinning op de besluiten van de generale synode van Meppel in 2017, waarin werd besloten tot de toelating van vrouwen tot de ambten in de GKV. De bijeenkomst trok ongeveer 325 belangstellenden, vooral ouderen.

De vier sprekers in het morgengedeelte waren het met elkaar eens in hun afwijzing van het synodebesluit. Dr. Dolf te Velde, docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, en ds. Henk Drost, gereformeerd vrijgemaakt predikant te Zwijndrecht, wezen op het veranderde Schriftverstaan in hun kerk. Ds. Drost: „Er komt steeds meer een eenzijdig accent op de menselijke beleving ten koste van de Bijbelse boodschap.”

Ida Slump-Schoonhoven uit Capelle aan den IJssel en emeritus predikant ds. Rufus Pos vestigden de aandacht op de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot man en vrouw, die hun kerk niet onberoerd hebben gelaten. Ds. Pos: „Veel argumenten voor de vrouw in het ambt zijn ontleend aan de inzichten van de huidige cultuur.”

De scherpste kritiek op ‘Meppel’ kwam van prof. dr. Arjan de Visser, hoogleraar theologie aan het Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton (Canada). Hij noemde de Bijbelse fundering van het vrouwenbesluit van de synode „zwak.” De hoogleraar vindt dat je niet mag zeggen dat de woorden van Paulus over de vrouw bepaald door de cultuur waren. Hij stelde dat in het in 2017 verschenen boek ”Gereformeerde hermeneutiek vandaag” getornd wordt aan het gezag van de Bijbel. „De geloofsgehoorzaamheid wordt in een bepaald hoofdstuk vervangen door het improviserend een weg zoeken. Het lijkt erop dat de overtuiging dat Gods Woord duidelijk en klaar is, bezig is te verdwijnen.”

Volgens de hoogleraar heeft de verschuiving te maken met de druk van de seculiere samenleving. Hij verwacht nog meer verschuivingen, onder andere op het gebied van de catechese en de visie op zending en evangelisatie. „Als je toegeeft aan de maatschappelijke druk is het einde zoek.”

Prof. De Visser riep op om vast te houden aan de overtuiging dat Gods Woord vast en duidelijk is en dat vrouwen en mannen verschillende taken hebben in de dienst van de Heere. Hij vindt de bezinningsgroep „te timide.” „Ferm optreden is nodig. Jullie moeten meer mobiliseren. Mensen in de kerk voelen zich alleen staan. Ze hoeven niet de kerk uit maar er moet wel iets voor hen georganiseerd worden.”

Tijdens de forumdiscussie zei ds. Drost het belangrijk te vinden met elkaar in gesprek te blijven. „Laten we de breedte van de kerk blijven zoeken. De volgende synode is doorslaggevend. Als de kerk zich dan boven de Bijbel stelt, is het duidelijk.”

Dr. Te Velde waarschuwde tegen weglopen, ook in het geval er in de plaatselijke gemeente sprake is van on-Bijbelse prediking. „Het is de roeping van ieder gemeentelid om dan in gesprek te gaan met de predikant.”

Hij zei de afgelopen twee jaar diverse malen uitgenodigd te zijn door plaatselijke gemeenten en daar de confrontatie te zijn aangegaan. „Dat is zoals het hoort, in deze fase ligt de bal bij de plaatselijke kerk. Het is niet goed om vooruit te lopen op een lopend revisieverzoek aan de synode.”

Op een noodkreet van een vrouw die zei: „Laat ons niet alleen”, beloofde ds. Pos namens Bezinning MVEA dat er actie ondernomen wordt, onder andere door meer aandacht voor jongeren en door het bemoedigen van kerkleden in nood op de website. Over andere acties wordt nagedacht.

De synode van de Canadian Reformed Churches hebben donderdag de zusterkerkrelatie met de GKV officieel verbroken. Redenen zijn de vrouw in het ambt en de samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerken.