Apostolisch Genootschap wil dialoog na kritiek ex-leden

Lambertus Slok stichtte het Apostolisch Genootschap in 1951. beeld RD

Het religieus-humanistische Apostolisch Genootschap roept zijn (ex-)leden op om ervaringen van hun (jeugd)lidmaatschap van voor de eeuwwisseling te delen. Zo’n zestig personen hebben inmiddels op de oproep gereageerd. Dat meldde het genootschap dinsdag.

Aanleiding voor de oproep is het recent verschenen boek ”Apostelkind” van ex-lid Renske Doorenspleet over haar apostolische jeugd. De tot nu toe ontvangen reacties op de oproep betreffen vooral de effecten van de beperkte ruimte voor het individu en de „afgedwongen cultuur van dankbaarheid en blijdschap.” Een derde van de respondenten maakt gebruik van de mogelijkheid tot deelname aan een dialoogbijeenkomst.

GettyImages-91435050_webZwijgen Apostolisch Genootschap gelukkig doorbroken

Tot zeker de jaren tachtig heerste in het genootschap een hiërarchische cultuur met een belangrijke rol voor de ”apostel”, zoals deze stroming haar geestelijk leider noemt. Doorenspleet bekritiseert in haar boek het gebrek aan ruimte om een eigen identiteit te ontwikkelen en de gesloten, onveilige cultuur. Ook andere ex-leden gaven in de media aan dezelfde ervaringen te hebben.

2020-04-02-katVR1-bijdoorenspleet-7-FC_web„Elke dag bedankte ik onze lieve Apostel”

Met de dialoogbijeenkomsten zegt het genootschap erkenning te willen geven aan opgelopen emotionele schade. Ook wil zij door de reacties van (ex-)leden het verleden in het juiste perspectief zien en hieruit lessen voor het heden en de toekomst halen.