„Brussel houdt vast aan aanlandplicht”

Pulsnetten aan boord van een kotter uit Texel. beeld ANP, Niels Wenstedt

De invoering van de omstreden aanlandplicht voor vis gaat hoe dan ook door. Dat heeft Eurocommissaris Vella van Visserij dinsdag duidelijk gemaakt in een debat met de visserijcommissie van het Europees Parlement.

Volgens Eurparlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) erkent Vella de problemen die vissers met de maatregel hebben. Zo gaan lidstaten verschillend om met toepassing van de regels en toezicht op de naleving en dreigen zogeheten choke-species de visserij op commerciële soorten vroegtijdig stil te leggen. Choke-species zijn ongewenste vissoorten die in de netten terecht komen en waar slechts kleine vangstquota voor zijn vastgesteld.

„Vella zei dat hij de Europese Commissie de lidstaten wil helpen om de invoering van de aanlandplicht flexibel te laten plaatsvinden. De aanlandplicht moet werkbaar worden en de vissers moeten fondsen die daarvoor beschikbaar zijn, gebruiken”, aldus Van Dalen.

De parlementariër vindt zelf dat de aanlandplicht geen „disproportionele” gevolgen voor de visserijsector mag hebben. Er is volgens hem meer tijd nodig om selectievere vangsttechnieken te ontwikkelen en voldoende draagvlak te verkrijgen onder de vissers.

De aanlandplicht, die tot 2019 gefaseerd wordt ingevoerd, is onderdeel van het Europees visserijbeleid. De maatregel houdt in dat vissers alle gevangen vis van gequoteerde soorten aan land moeten brengen, ook jonge ondermaatse vis en onverkoopbare soorten. Ondermaatse vis mag overigens niet voor menselijke consumptie worden gebruikt.

De aanlandplicht moet verspilling van vis tegengaan door vissers aan te zetten selectievere technieken te gebruiken. Volgens vissers werkt de maatregel contraproductief doordat ‘babyvis’ niet meer teruggegooid mag worden in zee en dus geen overlevingskans heeft.

Van Dalen heeft de Commissie opgeroepen vast te houden aan haar voornemen om de pulsvisserij vrij te geven. Het Europees Parlement stemde in januari in meerderheid voor een verbod op die techniek, die door 84 Nederlandse viskotters met een tijdelijke ontheffing wordt toegepast. Van Dalen verwees naar een recent uitgebracht Belgisch onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat de pulsvisserij geen negatieve gevolgen heeft voor visseneieren en -larven en bepaalde haaien, die gevoelig zijn voor elektriciteit. Van Dalen twitterde eerder dinsdag dat Vella de discussie in het Europees Parlement over de pulsvisserij „vooral politiek” vond en dat hij puls wetenschappelijk gezien „een goede visserijmethode” noemde.